Odbyło się kolejne spotkanie w ramach „Wieczorów u św. Antoniego”

Dnia 29 lutego 2024 roku odbyło się kolejne spotkanie w ramach „Wieczorów u św. Antoniego”, którego głównym gościem był ksiądz biskup Andrzej Suski, pierwszy biskup Diecezji Toruńskiej, obecnie biskup senior. Tematem wystąpienia było omówienie początków diecezji z okazji 32. rocznicy jej utworzenia. Na spotkaniu obecny był również ks. biskup Józef Szamocki.
W swojej prezentacji ksiądz biskup Suski przywołał historyczny akt, którym był dokument papieża św. Jana Pawła II, bulla „Totus Tuus Poloniae Populus” z 25 marca 1992 roku. Dokument ten, opierając się na wskazaniach Soboru Watykańskiego II, dokonał reorganizacji struktur administracyjnych Kościoła katolickiego w Polsce, tworząc 13 nowych diecezji, w tym Diecezję Toruńską.
Mówiąc zgodnie z wykładem Jego Ekscelencji, biskupa Andrzeja Suskiego, możemy z pewnością stwierdzić, że historia Diecezji Toruńskiej przesiąknięta jest doniosłymi wydarzeniami i kontekstami, które doskonale odzwierciedlają przeobrażenia w życiu Kościoła oraz lokalnej społeczności na przestrzeni wieków.

Jacek Bilski
Fotografie wykonała Krystyna Bilska