Sprawozdanie

Akcja Katolicka w akcji.

Sprawozdanie Parafialnego Oddziału  Akcji Katolickiej za 2016 r.

20 lat minęło…. bez fanfar i wystrzałów. Minął kolejny rok w działaniu jak na Akcję przystało, w działaniu prawym i szlachetnym, do czego przymiotnik Katolicka zobowiązuje. To przyświecało nam zawsze, a co oraz ile przyniósł  2016  rok niech przemówią liczby.

Od wielu lat obsługujemy wszystkie zbiórki charytatywne, współredagujemy parafialne pisemka „Nauczyciela Ewangelii”  oraz „Ślady na Wrzosach” W marcu zorganizowaliśmy Dzień Skupienia Akcji Katolickiej regionu toruńskiego, w kwietniu 22 mężczyzn czuwało przy Grobie Pańskim. Z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia przygotowaliśmy i wydaliśmy łącznie 83 paczki, wspomagając stoły osób samotnych, starszych i w potrzebie. 18 czerwca  ok. 1000 dorosłych i dzieci uczestniczyło  we Wrzosowym  Festynie św. Antoniego, 16.X. spektaklem poetycko-muzycznym „Różaniec ze św. Janem Pawłem II”,  z wierszami (vilanellami)  różańcowymi Tadeusza Soleckiego uczciliśmy Dzień Papieski. W listopadzie przyłożyliśmy swoją znaczącą cegiełkę do ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”, w ramach której 39 rodzin z Wrzosów i okolic otrzymało pomoc w postaci wskazanych artykułów i inwestycji, wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych,   20. XI. obchodziliśmy Święto Akcji Katolickiej. Rok zakończyliśmy
27. grudnia spotkaniem ze śpiewaniem  kolęd.
Szczycić się mamy prawo systematyczną, całoroczną pracą świetlicy „Antoninek”. Profesjonalnymi programami obejmujemy  różne grupy wiekowe. Do najmłodszych skierowany był program „Antoninek w 2016 roku”, a w nim 700 h zajęć opiekuńczo- wychowawczych, 210 h zajęć profilaktycznych, 140 h socjoterapeutycznych. Koordynacja programów zajęła 100 h .  Ze świetlicy korzystało 30 dzieci, pod opieką 12 wychowawców oraz 5 wolontariuszy. Ponadto dzieci korzystały z edukacyjnego programu „Czego Jaś się nie nauczy …..” . I tak 45 h indywidualnych oraz 60 h zajęć grupowych pod tytułem ” Bajkowa nauka i zabawa”  służyło niwelacji opóźnień rozwojowych. „Eko….. logika” to 70 h edukacji przyrodniczo-ekologicznej i z ochrony środowiska. W czasie wakacji 50 dzieci wraz z 19 osobową grupą z Ukrainy czynnie wypoczywało w Pieckach, przeżywając „Mazurską przygodę”, poznawało polskie krainy i wzajemnie narodowe kultury i zwyczaje.
Do  młodzieży i dorosłych adresowany był program „W zdrowej rodzinie”.  W  80 godzinnych zajęciach „Młodzieżowy Lider”  uczestniczyły 22  osoby, by posiąść umiejętności promotora zdrowia, edukatora rówieśników itp.  Program  „Na ratunek młodzieży”  to praca  streetworkera,  tak profilaktyczna jak i w zagrożonych środowiskach, to 130 h na ulicy oraz 10 h w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Efektem było ukończenie przez 3 rodziny podjętego leczenia w Poradni Uzależnień. W dniach 18-21. XII   „ Weekend w Forcie”:  15 młodych osób spędziło w Forcie IV,  poznając sposób spędzania wolnego czasu w grupie społecznie akceptowalnej, uczestniczyło w zajęciach socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych oraz w kursie pierwszej pomocy medycznej.
Dorośli (10 osób) wzięło  udział w „Szkole dla Rodziców i Wychowawców”, by poznać sposoby poprawy relacji  miedzy pokoleniami i skuteczności wychowania. Zagrożenia internetem, komputerem, telefonem itp. urządzeniami  pokazane zostały podczas 38 h zajęć pt. „Cyfrowe dzieci w nauczaniu i wychowaniu”, z których skorzystało 12 osób.  Dużą popularnością na Osiedlu cieszył się Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy zw. Poradnią Rodzinną. Poradnia to145  porad udzielonych w 2016 roku, a także systematyczna praca z 15 osobami uzależnionymi od alkoholu.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej ma poczucie dobrze wykonanej pracy. Ale to nie tylko nasz sukces, to zasługa całego łańcucha solidarności. Dziękujemy przede wszystkim
ks. Proboszczowi za codzienną troskę i rozpostarty parasol ochronny, dziękujemy parafianom za całoroczną ofiarność. Podziękowania kierujemy do Urzędu Miasta Torunia, do Gminy Miasta Toruń, do Urzędu Marszałkowskiego za współfinansowanie realizowanych programów. Dziękujemy indywidualnym sponsorom, dziękujemy rodzinom goszczącym dzieci z Ukrainy. Dziękujemy wszystkim dla których solidarność nie jest pustosłowiem.
Nam pozostaje satysfakcja z przepracowanego 2016 roku.

Jan Cichon

Toruń, dnia 03.03.2017 r.