Sprawozdanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej z działalności w 2013 roku

AK2013 rok kończy 4-letnią kadencję Parafialnego Oddziału. Zarząd pracował w 5-cio osobowym składzie, w  czasie kadencji nastąpiła zmiana na stanowisku skarbnika. O zwolnienie z funkcji poprosił p. Adam Jakubowski. Zebranie członków Oddziału wybrało na wakujące miejsce  p. Celinę Polanowską, a Zarząd powierzył Jej z dniem 15. marca funkcję skarbnika.

Działalność Oddziału jest ustabilizowana, dlatego też i przewidywalna; wszak to już  17 rok naszego istnienia. Robimy to na czym się znamy – współredagowanie pisemek parafialnych „Nauczyciel Ewangelii” oraz „Ślady na Wrzosach”, służymy pomocą, gdy jest taka potrzeba – zbiórki parafialne, przygotowanie i dowóz paczek świątecznych ( po 70 – 80 każdorazowo na Wielkanoc i Boże Narodzenie). Organizujemy to co potrafimy – wartę mężczyzn u Grobu Pańskiego i Wrzosowy Festyn św. Antoniego, nie odmawiamy potrzebom zewnętrznym – poprzez doradztwo w ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka, czy przeprowadzeniu Dnia Skupienia Akcji Katolickiej regionu toruńskiego. Wykorzystujemy otrzymane talenty, serwując ucztę duchową podczas misterium poetycko-muzycznego Matka i Syn w wykonaniu rodziny pp. Soleckich. Całoroczne oferty kierujemy do dzieci, młodzieży i dorosłych, realizując w świetlicy „Antoninek” profesjonalne programy, współfinansowane przez Urząd Gminy Miasta Toruń. O różnorodności i wielkości tych działań niech przemówią liczby, a zainteresowanych szczegółami odsyłamy do sprawozdań rocznych, które znajdują się w dokumentacji świetlicy.

Program edukacyjny „Pobawmy się nauką” objął 20 dzieci głównie z  zadaniem wyrównania deficytów i motywowaniem do nauki, „Bajkoterapia” zaś zainteresowaniem czytania, szacunkiem do książek, pracą nad tekstem. W czasie wakacji 45 dzieci poznało uroki Mazur, przebywając na koloniach w Pieckach. Z podstawowego programu „Antoninek w 2013 roku” skorzystało 37 dzieci, którym pomagano w nauce, serwowano podwieczorek, których objęto zajęciami opiekuńczo- wychowawczymi (296 h przez 8 wychowawców i 10 wolontariuszy), zajęciami profilaktycznymi (148 h, 2 terapeutów) socjoterapeutycznymi (222 h, 3 socjoterapeutów). Dodatkowo 6/7 dzieci systematycznie korzystało z obiadów w szkole.

Program „Żyć w zdrowej rodzinie” skierowany był do młodzieży i dorosłych:

1. „Młodzieżowy Lider to program dla ciebie” pomógł 23 młodym osobom rozpoznać i dowartościować siebie  podczas 44 h zajęć przeprowadzonych w dwóch grupach.

2. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” z przesłaniem poprawy skuteczności wychowania realizowały 2 specjalistki przez 40 h, a skorzystało 11 osób.

3. „Skuteczna komunikacja” – z 40h programu dla rodziców, który stanowi rozwinięcie poprzedniego punktu, skorzystało 14 osób.

4. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy domowej zw. Poradnią Rodzinną przeprowadził w ciągu 2013 roku 145 indywidualnych spotkań, porad i konsultacji o charakterze psychoterapeutycznym lub socjoterapeutycznym. Wynikiem są spotkania  Grupy Wsparcia AL.-Anon dla osób współuzależnionych oraz Al.-ATEEN wsparciem dla dzieci alkoholików. Nasze działania są jedynym na terenie Wrzosów miejscem wsparcia dla rodzin w kryzysie i być może cegiełką istnienia Sanktuarium Rodziny w naszym Kościele.

5. „Czas dla siebie” – program profilaktyczno-terapeutyczny dla młodzieży. Objął 13 osób podczas 120 h zajęć grupowych. Streetworker przepracował 140 h na ulicach Wrzosów, przeprowadził 10 h zajęć podczas spotkań w szkołach..

Naszymi działaniami kierują potrzeby parafii, nasze działania są możliwe dzięki przychylności parafian.  Realizacja programów natomiast wymaga współpracy ze specjalistami, pedagogami, terapeutami i socjoterapetami. Nasze działania są wielokierunkowe i  możemy twierdzić, że  dzięki dobrym klimatom płynącym z przychylności oraz gospodarskiego oka ks. Proboszcza są skuteczne. Wszystkim z wdzięczności przekazujemy serdeczne podziękowania.

                                                                                  J. Cichon – prezes Parafialnego Oddziału