Sprawozdanie Zarządu Parafialnego Oddziału AK za 2012 rok

Jak co roku Zarząd Parafialnego Oddziału dokonuje podsumowania swej działalności. Dzisiaj dokonania 2012 roku poddajemy arbitrażowi Walnego Zebrania i mamy nadzieję uzyskania aprobaty przez parafialną społeczność.

….. „Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili ….. ” (Mt 6.2) ,zatem niechaj nie okrągłe słówka o nas świadczą, lecz konkretne liczby.

Działalność parafialnej Akcji Katolickiej obejmuje całoroczne zadania charytatywne, a przede wszystkim prowadzenie świetlicy „Antoninek”. Obsługujemy wszystkie zbiórki parafialne, przygotowujemy paczki świąteczne dla samotnych i ubogich rodzin. Ponad 150 paczek wzmocniło stoły Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. Każdorazowo 70 – 80 rodzinom przekazaliśmy dary o wartości średnio. 150,- zł., dary zgromadzone przez wiernych naszej parafii. Świetlica „Antoninek” to całoroczne programy dla dzieci, młodzieży oraz porady terapeutyczne dla dorosłych. Program „Antoninek w 2012 roku” objął 36 dzieci podczas 580 h zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz 220 h socjoterapii i 146 h zajęć profilaktycznych. Z warsztatów edukacyjnych „Łatwiej, lepiej, sprawniej” skorzystało 22 dzieci podczas 60 h zajęć programu „Zabawa oswaja naukę”, 55 h programu „Równaj wzwyż” i 70 h programu „ Z nauką na wesoło”. Dla uczniów klas VI przeprowadzone zostały warsztaty edukacyjne w ilości 10 h. Wszystkie dzieci otrzymywały w świetlicy posiłek, dodatkowo kilkanaście obiadów wykupywaliśmy w szkole. Do młodzieży i dorosłych skierowany był program przeciw uzależnieniom i patologii społecznej „Żyć w zdrowej rodzinie”, a w nim: 22 uczestników w dwóch grupach po 42 h zajęć (łacznie 84 h) uzyskało certyfikat Młodzieżowego Lidera, 10 słuchaczy po 40 h szkoleń ukończyło Szkołę dla Rodziców i Wychowawców, 12 osób po 40 h Skuteczne Porozumienie bez Przemocy. Nie tylko osiedlowy zasięg miał natomiast punkt konsultacyjny dla uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy domowej, z którego skorzystało 126 osób podczas 150 h dyżurów. Pokłosiem działającej Poradni jest grupa wsparcia Al. -Anon dla dorosłych oraz jedyna w Toruniu Al. –Ateen dla dzieci. Dla młodzieży (19 osób) przeznaczony był program „Być sobą”, na który składało się 70 h terapeutycznych, 70 h zajęć opiekuńczo – wychowawczych i 30 h socjoterapeutycznych. Na rzecz młodzieży zagrożonej alkoholizmem i narkomanią streetworker przepracował 120 h na ulicy, przeprowadził indywidualne rozmowy (25 h), 20 h poświęcił na prelekcje dla młodzieży w szkołach i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Z akcyjnych działań szczególnie dumni jesteśmy z organizacji Wrzosowego Festynu św. Antoniego. Tysiące mieszkańców Wrzosów, ale też i innych dzielnic Torunia bawi się w dniu parafialnego święta, potwierdzając potrzebę integracyjnych imprez dla szerokiej społeczności. Tak duże przedsięwzięcie było możliwe dzięki organizacyjnej współpracy Akcji Katolickiej z Domem Pomocy Społecznej, Zespołem Szkół nr 9, Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im J. Korczaka, Katolicką Szkołą Towarzystwa Salezjańskiego, Miejskim Przedszkolem nr 8, Przedszkolem Pod Muchomorkiem, oraz grupy wolontariuszy z Cistoru. Dzięki współfinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego dni parafialnego świętowania uatrakcyjnił Krzysztof Daukszewicz jako punkt projektu „Z seniorem, dla seniora i u seniora”. Od wielu już lat, w marcu, jesteśmy gospodarzami Dnia Skupienia Akcji Katolickiej regionu toruńskiego. W rozważaniach, związanych z tematyką kościelnego roku, uczestniczy kilkadziesiąt członków i sympatyków Akcji. Corocznie organizujemy wartę mężczyzn przy Grobie Pańskim. Członkowie parafialnego Oddziału współredagują parafialne pisma „Ślady na Wrzosach” oraz „Nauczyciela Ewangelii”.

2. czerwca 30 dzieci wzięło udział w programie współfinansowanym przez Urząd Marszałkowski woj. kujawsko – pomorskiego „Wiedzieć więcej, robić lepiej”, odwiedzając Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Natomiast 45 dzieci odpoczywało na koloniach w Mikoszewie nad morzem, w tym dwójka dzieci z rodziny spod Torunia, z naboru po apelu TV Bydgoszcz. 24. października duchową ucztę sprezentowała parafianom rodzina pp. Soleckich w spektaklu ”Poetycko-muzyczne spotkanie z Maryją”, na które składały się wiersze Maryjne T. Soleckiego i maryjne przeboje muzyki klasycznej w rodzinnym wykonaniu.

Parafialny Oddział liczy tylko 19 członków. Niemożliwe byłyby te dokonania bez skupienia licznej grupy wspomagających osób. Bezcenna jest pomoc parafii, nie do zmierzenia życzliwość ks. Proboszcza. Są to także systematycznie dyżurujące w Świetlicy 14 osoby: realizatorki programów, terapeutki, socjoterapeutki i wychowawcy oraz grupa 16 wolontariuszy, jest nim współfinansowanie tych programów przez Urząd Gminy Miasta Toruń. Przygotowaniem świątecznych paczek zajmuje się kilkanaście pań, rozwiezieniem 4-6 panów. Przeprowadzenie Festynu wymaga kilkudziesięciu osób, zbiórki charytatywne obsługuje co najmniej 15 , warta przy Grobie mobilizuje ok. 20 mężczyzn. Jest nas tylko 19-tu członków. Jednak ogrom przepracowanych godzin i zaangażowanych osób widać dopiero podczas rocznego podsumowania do sprawozdania. Wg tej samej Ewangelii św. Mateusza: „….A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie .” (Mt 6.4). I oddaje poprzez docenienie naszych działań w parafii, w odczuwaniu satysfakcji, że jesteśmy jednym z ramion parafian niosących konkretne zadania.

Jan Cichon – prezes

Toruń, dnia 15.02.2013 r.