ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

Wprowadzenie

Wielki Tydzień rozpoczyna się Niedzielą Palmową czyli Męki Pańskiej, a kończy się Niedzielą Zmartwychwstania. Obie te wielkie niedziele, jak klamrą spinają w jedną całość dwa najistotniejsze wydarzenia zbawcze: bolesną śmierć i chwalebne Zmartwychwstanie Chrystusa. Oprócz głębokich czytań liturgicznych, obrzędy Wielkiego Tygodnia posługują się bogatym językiem znaków i symboli. Liturgia ukazuje ostateczne zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią. W te wielkie dni, nie tylko wspominamy, ale i uobecniamy w liturgii dzieło naszego Odkupienia.

Chrześcijanin winien więc dołożyć wszelkich starań, aby dni Wielkiego Tygodnia przeżyć owocnie. Potrzeba do tego również wielkopostnej pokuty i oczyszczenia, w tym także pokuty sakramentalnej. Niech więc nikogo z nas nie zabraknie u wielkanocnej spowiedzi św.

Niedziela Palmowa

W liturgii Kościoła przeżywamy radosne chwile wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy dla dokonania swego paschalnego misterium. Zbawiciel wiedział, że wiwatujący na Jego cześć tłum już wkrótce będzie wołał: “Ukrzyżuj Go!”. Jednak inauguruje swoje nowe Królestwo, które nie jest królestwem ludzkim, ale Bożym. Do tego Królestwa należą ci, którzy pójdą za Nim. Ten triumfalny wjazd jest zapowiedzią “niebieskiego Jeruzalem”, do którego wprowadzi nas Chrystus, gdy przyjdzie w chwale na końcu czasów. Symbolizuje to procesja z palmami, w której idziemy za Chrystusem Królem. Miłość ku nam kazała Mu jednak iść dalej – aż do końca, aby dopełnić dzieła odkupienia. Zbawiającego nas Chrystusa spotykamy także obecnie, zwłaszcza w sakramentach wielkanocnych. Poświęcenie palm na wszystkich Mszach św. Gorzkie Żale cz. III o godz. 17-tej.

Wielki Czwartek

W Wielkoczwartkowy wieczór gromadzimy się wokół Chrystusa Pana jak uczniowie na Ostatniej Wieczerzy. Uczestniczymy w tych samych wydarzeniach. Ten sam Jezus zaprasza nas do wspólnego stołu. Weźmie chleb i wino, aby za chwilę przemienić je w swoje Ciało i Krew. Czyni to z miłości ku nam. Zanim odejdzie do Ojca pozostawi nam Testament miłości , mimo nocy zdrady i niewierności, mimo bliskiej męki i śmierci krzyżowej. Tym testamentem jest On sam, pozostający z nami pod postacią znaków sakramentalnych, zwłaszcza Kapłaństwa i Eucharystii.

Zgodnie z najdawniejszą tradycją, w Wielki Czwartek w kościołach można odprawiać tylko jedną Mszę św. w godzinach wieczornych. Zapraszamy na uroczystą koncelebrowaną Mszę św. Wieczerzy Pańskiej w naszym Kościele o godz. 18-tej. Po Mszy św. przeniesienie Pana Jezusa do kaplicy wystawienia, zwanej dawniej ciemnicą. Adoracja Pana Jezusa w ciemnicy do godz. 24-tej.

Wielki Piątek

O godz. 7-mej wznawiamy adorację Pana Jezusa w ciemnicy.

Liturgia Wielkiego Piątku rozpocznie się o godz. 18-tej. Składają się na nią: uroczyste modlitwy Kościoła, czytania biblijne, opis Męki Pańskiej wg św. Jana, kazanie pasyjne, adoracja Krzyża św., Komunia św. i przeniesienie Pana Jezusa do Grobu Pańskiego, gdzie odśpiewamy Gorzkie Żale. Liturgia tego dnia podkreśla zwycięstwo Krzyża i chwałę odkupienia. Ofiary złożone przy adoracji Krzyża przeznaczone są na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie oraz innych świętych miejsc w Ziemi Świętej. Adoracja przy Grobie trwać będzie do północy. W Wielki Piątek obowiązuje ścisły post. O godz. 21-ej zapraszamy na Drogę Krzyżową, zwłaszcza tych wszystkich, którzy ani razu nie zdążyli w niej uczestniczyć.

Wielka Sobota

W Wielką Sobotę adoracja przy Grobie Pańskim od godz. 7-mej. Nawiedzając Grób Pański pamiętamy, że adorujemy pod postacią chleba Uwielbionego i Zmartwychwstałego Pana. Tego dnia święcimy pokarmy na śniadanie wielkanocne. Jest to stary zwyczaj w Kościele. Przepełnieni wielkanocną radością ze Zmartwychwstania Pańskiego zasiądziemy do wspólnego stołu i podzielimy się wzajemnie życzliwością przy składaniu sobie życzeń. Nowe życie Zmartwychwstałego Pana symbolizuje poświęcone jajko, którym wzajemnie się dzielimy. Święcenie pokarmów od godz. 9-tej do 16-tej, co pół godziny.

Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 20-tej. Złożą się na nią: poświecenie światła – w tym celu przynosimy świece – uroczyste czytania biblijne i modlitwy Kościoła, poświęcenie wody chrzcielnej, uroczyste chrzty, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych oraz Msza św. z Wigilii Paschalnej.

Wielkanoc

Msza św. Rezurekcyjna zostanie odprawiona tradycyjnie z procesją o godz. 6-tej rano. Prosimy o czynny udział w procesji, tzn. o śpiew, o przyniesienie świec, o nie pozostawanie podczas trwania procesji w ławkach, lecz o towarzyszenie Zmartwychwstałemu Panu w uroczystej procesji, o niesienie sztandarów i emblematów liturgicznych, o ducha skupienia i modlitwy. Pozostałe Msze św. w Święta Zmartwychwstania Pańskiego wg zwyczajnego niedzielnego porządku.

ks. Wojciech Miszewski
proboszcz