TORUŃSKA GOLGOTA

W głowach wielu osób, w tym także księdza proboszcza Miszewskiego, dawno już zrodził się pomysł stworzenia drogi krzyżowej w lesie na Barbarce. Dlaczego właśnie tam? Powodów jest kilka: naturalna sceneria, miejsce męczeństwa i pamięci, kaplica.

W lipcu ub.r. odbyło się pierwsze oraz zarazem jedyne spotkanie robocze poświęcone tej cennej inicjatywie. Ustalono, że po dopełnieniu niezbędnych formalności ustawionych zostanie 14 prostych brzozowych krzyży na liczącej 750 m trasie od tzw. źródełka Św. Barbary do cmentarza poległych. Wykonawcą dzieła został lokalny artysta, p. Bogusław Ziółkowski.

Z Bożą pomocą udało się zrealizować założone cele, uruchamiając Toruńską Golgotę na kilka tygodni przed uroczystymi obchodami 80-tej rocznicy straceń w pobliskim lesie. Niestety, w okresie zimowym wszystkie stacje zostały uszkodzone. Z krzyży zniknęły artystycznie wykonane korony cierniowe oraz tabliczki z numerami. Dwa drewniane krucyfiksy zostały nawet sprofanowane, co ze zrozumiałych względów wzbudziło głębokie poruszenie wśród obserwatorów. Jak zawsze jednak, błyskawicznie znalazły się szlachetne osoby, w tym p. Wincenty Kubiczak i wspomniany wcześniej artysta, którzy nadali prostym krzyżom nowy blask (vide foto).

Obecnie każda stacja posiada, odlany z bardzo trwałego materiału o nazwie bayosan, wizerunek Pana Jezusa. W zamyśle pomysłodawców ma on uchronić przed kolejną próbą wandalizmu. Ponadto Toruńska Golgota wyposażona jest w dwie tablice informacyjne zlokalizowane przy pierwszym i ostatnim przystanku. W najbliższych dniach pojawią się również strzałki kierujące do początkowej stacji, co pozwoli dotrzeć tam bezbłędnie wszystkim gościom Barbarki. Bezpośrednio po pierwszej wrześniowej Mszy Świętej w kaplicy na Barbarce, tj. w dn. 02.09.2020 o godz. 13:00, ma zostać odprawiona droga krzyżowa w intencji poległych połączona z poświęceniem wszystkich krucyfiksów.

W przyszłości planowane jest – w porozumieniu z marszałkiem województwa – wzniesienie artystycznych stacji drogi krzyżowej, które będą godne tego wyjątkowego miejsca. Wcześniej jednak chcielibyśmy zagospodarować zaniedbaną grotę, zlokalizowaną nieopodal źródełka Św. Barbary Zamierzamy przedstawić w niej pietę, tj. umieścić rzeźbę Matki Bożej trzymającej na kolanach martwego Pana Jezusa.

Daj nam, Panie Boże, niezbędne siły i środki!

Maciej Lipiński