Uroczystość Bożego Ciała w parafii św. Antoniego w Toruniu

„Boże Ciało to święto, w którym Kościół wyznaje swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, rzeczywiście obecnego w Eucharystii. Jest to także czas, byśmy wszyscy, jako wspólnota wierzących, wyszli na ulice naszych miast i wsi, by zanieść Chrystusa do naszych domów i miejsc pracy, by On mógł napełnić swoim błogosławieństwem nasze życie codzienne.”
Jan Paweł II

Uroczystość Bożego Ciała w parafii św. Antoniego w Toruniu.

Dzień Bożego Ciała to jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym, które co roku gromadzi wiernych na ulicach miasta. Tegoroczne obchody, podobnie jak w latach ubiegłych, przyciągnęły tłumy, które wzięły udział w procesji eucharystycznej, manifestując swoją wiarę i oddanie Chrystusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie.
Od rana w parafii trwały intensywne przygotowania. Ołtarze polowe, bogato zdobione kwiatami, zielenią i symbolami religijnymi, czekały na przejście procesji. Mieszkańcy, ubrani w odświętne stroje, licznie zgromadzili się na placach i ulicach, tworząc barwną i radosną wspólnotę.
Kulminacyjnym punktem uroczystości była procesja z Najświętszym Sakramentem. Kapłani, niosąc monstrancję z Hostią, prowadzili wiernych przez wyznaczone trasy, zatrzymując się przy czterech ołtarzach, symbolizujących cztery strony świata. W procesji brały udział dzieci sypiące kwiaty, służba liturgiczna parafii oraz licznie zgromadzeni wierni.  Feretrony wspólnoty dodawały do tej procesji nie tylko estetyki, ale i symbolicznej wartości. Stanowiły one swego rodzaju żywą lekcję historii i wiary. Dla dzieci z domu dziecka, które miały okazję nosić różaniec w procesji, było to nie tylko wyjątkowe doświadczenie, ale i moment integracji z parafią i jej społecznością, poczucie przynależności i akceptacji.
Po zakończeniu procesji, ks. proboszcz Wojciech Miszewski, przewodniczący uroczystości, podziękował wszystkim za udział i zaangażowanie. „Boże Ciało to nie tylko tradycja, ale przede wszystkim świadectwo naszej żywej wiary” – podkreślił w swoim przemówieniu. „Dziękuję wam, że tak licznie przybyliście i wspólnie oddaliśmy cześć naszemu Panu”.
Tegoroczne obchody Bożego Ciała, pełne modlitwy, pieśni i wspólnotowej radości, na długo pozostaną w pamięci uczestników, umacniając ich wiarę i więzi z Kościołem.
Fotoreportaż- Krystyna Bilska