Uroczystość Odpustowa i Jubileusze w Parafii św. Antoniego: Świętowanie Wspólnoty

Fotografie Krystyna Bilska

W czwartek, 13 czerwca, nasza parafia obchodziła niezwykle uroczysty dzień. Wspominaliśmy św. Antoniego z Padwy, naszego ukochanego patrona, oraz świętowaliśmy doroczną uroczystość odpustową. Tego dnia obchodziliśmy również 87. rocznicę powstania naszej parafii i 12. rocznicę poświęcenia naszego kościoła.

Dzisiejsza uroczystość miała wyjątkowy charakter. Święty Antoni z Padwy, znany również jako Święty Antoni z Lizbony, był centralną postacią naszych obchodów. Choć urodził się w Lizbonie, to odszedł do Pana w Padwie, co sprawia, że zarówno Portugalczycy, jak i Włosi uznają go za swojego patrona. Dla nas jest on opiekunem naszej wspólnoty parafialnej od samego początku jej istnienia.

Na miejscach, gdzie kościół został namaszczony świętym olejem, paliły się zacheuszki, upamiętniające to wydarzenie. Ksiądz proboszcz Wojciech Miszewski, na ręce księdza dziekana Stanisława Majewskiego, serdecznie powitał wszystkich kapłanów, którzy byli obecni przy ołtarzu. W kościele znajdowało się również wielu sympatyków świętego Antoniego, którzy przybyli do naszej parafii z różnych miejsc, a także siostry zakonne i osoby świeckie, które co roku przybywają do świętego Antoniego. Powitał ich bardzo serdecznie i zaprosił do wspólnej modlitwy.

Przewodniczenie celebracji mszy św. powierzono Ojcu Andrzejowi Laskoszowi, kustoszowi sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II. Ojciec Andrzej jest powszechnie znany z prowadzenia modlitw i celebracji w Radiu Maryja.

W czasie homilii podkreślił wyjątkowy charakter dnia odpustu, który jest okazją do radości i świętowania dla zebranych parafian. Przypomniał, że takie dni są szczególne nie tylko dla parafii, ale również dla każdego wiernego, który może w nich doświadczyć wielu łask Bożych.

Ojciec Andrzej zachęcał obecnych do refleksji nad znaczeniem łaski i potrzeby życia w stanie łaski uświęcającej. Podkreślał również możliwość uzyskania odpustu za siebie oraz za zmarłych, co stanowi istotny element praktyki religijnej wiernych.

Ojciec Andrzej Laskosz nawoływał do codziennej modlitwy i poświęcenia swojego życia Bogu, przywołując przykłady świętych, którzy mimo różnych trudności i pokus potrafili zachować głęboką więź z Panem. Podkreślił wagę modlitwy jako kluczowego elementu życia duchowego, porównując ją do niezbędnego dla życia powietrza.

W swojej homilii Ojciec Andrzej nawiązał również do potrzeby silniejszej więzi rodzinnej i wsparcia dla młodych ludzi, szczególnie w kontekście współczesnych wyzwań cyfrowego świata. Apelował o wzmożoną troskę o modlitwę w życiu rodzinnym, jako fundament budowania zdrowych relacji i duchowej wspólnoty.

Na zakończenie homilii Ojciec Andrzej dziękował wiernym za ich obecność i zaangażowanie w życie parafialne, zachęcając do dalszego duchowego wzrostu i głębszej modlitwy.

Podczas mszy świętej ojciec kustosz Andrzej Laskosz przekazał nam niezwykły dar – relikwie świętej Barbary, które zostały uroczyście wniesione przez panią Danutę Majchrzak. Święta Barbara, patronka ludzi ciężkiej pracy oraz dobrej śmierci, dołączyła do grona świętych, których czcimy w naszej parafii. Wierzymy, że jej wstawiennictwo jeszcze bardziej umocni nas w wierze.

Po mszy świętej ojciec kustosz poprowadził nas do ołtarza św. Antoniego, gdzie odmówiliśmy litanię do naszego patrona, a następnie na koniec mszy świętej przyjęliśmy Boże błogosławieństwo.

Dziękujemy wszystkim za wspólne świętowanie i zapraszamy do kontynuowania modlitw w duchu radości i wdzięczności za opiekę naszego świętego patrona. Niech Święty Antoni i Święta Barbara orędują za nami w naszych codziennych trudach i radościach.