Uroczystość udzielenia posługi akolitatu przez biskupa Wiesława Śmigla w Toruniu

Dnia 16 czerwca w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i sanktuarium błogosławionego księdza Stefana Frelichowskiego w Toruniu, ksiądz biskup Wiesław Śmigiel udzielił posługi akolitatu 27 mężczyznom z niemal całej diecezji, w tym dwóm z parafii św. Antoniego w Toruniu– Mateuszowi Zielińskiemu i Jackowi Bilskiemu.

Ksiądz prałat Wojciech Niedźwiecki, proboszcz parafii, serdecznie powitał zgromadzonych wiernych, podkreślając znaczenie tego wydarzenia zarówno dla nowych akolitów, jak i ich rodzin.

„To wyjątkowy moment w życiu tych mężczyzn, a także wielkie przeżycie dla ich bliskich, którzy im towarzyszą. Jestem wdzięczny za obecność kapłanów i proboszczów parafii, z których pochodzą akolici. Pozdrawiam wszystkich obecnych na liturgii, naszych parafian oraz wszystkich, którzy są z nami…”

Ksiądz biskup Wiesław Śmigiel w swojej poruszającej homilii przypomniał nam o głębokiej miłości błogosławionych Kościoła katolickiego do Eucharystii. Odwołując się do Ewangelii, zwrócił nasze serca ku jej życiodajnej mocy. Szczególnie serdecznie przemówił do nowych akolitów, mówiąc:

„Patrzymy na was z ogromną nadzieją. W waszych wspólnotach parafialnych macie być niezastąpionymi współpracownikami kapłanów, którzy, naśladując Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza, niosą światło Bożej miłości. Waszym zadaniem jest wspierać ich w sprawowaniu Eucharystii, ale przede wszystkim macie być żywymi świadkami, że Ona daje życie. Kiedy udacie się do chorych i potrzebujących, będą oni widzieli w was samego Chrystusa, gdyż przyniesiecie im Bożą siłę, Jego obecność i niezmierzoną bliskość” – podkreślał biskup, otulając nas ciepłem swoich słów.

Niech te słowa napełnią nasze serca miłością i nadzieją, a nowi akolici niech będą źródłem inspiracji i Bożej łaski dla nas wszystkich.

Tekst Jacek Bilski
Żródło – https://diecezja-torun.pl/artykuly/view/7026/udzielenie-poslugi-akolitatu

Fotografie Krystyna Bilska