Uroczystość Udzielenia Posługi Lektora Stałego

„Wy, którzy jako lektorzy podejmujecie się zadania głoszenia Słowa Bożego, pamiętajcie, że jesteście nie tylko czytelnikami tekstu, ale świadkami żywego Słowa. Wasza posługa wymaga nie tylko technicznego przygotowania, ale przede wszystkim głębokiej wiary i oddania, by Słowo Boże mogło przenikać serca wiernych i przynosić owoce….”

Jan Paweł II

„Świadectwo Wiary i Służby: Uroczystość Udzielenia Posługi Lektora Stałego przez Księdza Biskupa Józefa Szamockiego w Toruniu”

Z radością i głębokim przeżyciem w sercach wiernych, dzisiejszy dzień w kościele pw. św. Antoniego w Toruniu stał się wyjątkowym świadectwem wiary i powołania. Dnia 23 czerwca, w błogosławionym akcie udzielenia posługi lektora stałego, ksiądz biskup Józef Szamocki przyjął 26 mężczyzn i jednego akolitę z naszej diecezji, w tym jednego z parafii św. Antoniego w Toruniu – Janikowskiego Szymona.

Zgromadzonych wiernych w imieniu parafii powitał ksiądz Wojciech Miszewski, proboszcz parafii św. Antoniego w Toruniu, wskazując na doniosłość tego wydarzenia dla nowych lektorów oraz ich rodzin. Moment ten nie tylko umacnia naszą wspólnotę, lecz także przypomina o odpowiedzialności w służbie Słowa Bożego.

Wzruszająca homilia, księdza biskupa Józefa Szamockiego, dotknęła serc obecnych. Biskup mówił o istotnych wartościach duchowych, które są fundamentem naszej wiary. Wskazał na niezachwianą obecność Boga w życiu każdego człowieka, nawet w najtrudniejszych chwilach.

W chwilach próby i cierpienia, niech nasze serca zaufają Bogu, który jest zawsze z nami. Jego miłość i miłosierdzie są naszym światłem w ciemnościach. Niech nasze modlitwy będą nieustannym dialogiem z Nim, a nasze życie – świadectwem Jego miłości do nas” – powiedział ksiądz biskup.

Dla wszystkich obecnych ten dzień był nie tylko uroczystością, lecz także momentem głębokiej refleksji nad własnym powołaniem do służby Bożej i społecznej. Niech ten akt służby Słowu Bożemu wzbudza w naszej diecezji nowe owoce wiary, nadziei i miłości. Niech nasze serca będą zawsze otwarte na Boże światło, prowadzące nas przez życie, jak droga prowadzi do nieba.

Autor: Jacek Bilski

Fotografie Krystyna Bilska