Uroczystości odpustowe na Barbarce 4 grudnia

Odpust św. Barbary

W dniu 4 grudnia Kościół wspomina Św. Barbarę, dziewicę i męczennicę. Tak było i w tym roku na toruńskiej Barbarce.
O godz. 13.00 przed kaplicą odprawiona została uroczysta Msza Św., którą celebrował ks. kan. Wojciech Miszewski. Podczas homilii usłyszeliśmy o elementach łączących postać Św. Barbary z bohaterem czytań liturgicznych, św. Janem Chrzcicielem. Mimo wątpliwych warunków pogodowych przebywający na terenie leśnego cmentarza wierni z uwagą słuchali komentarza do Słowa Bożego. Wśród nich dało się zaobserwować Barbary przybyłe na odpust swojej patronki. Nie zabrakło również młodego przedstawiciela Braci Górniczej w osobie 9-letniego Oskara. To on dumnie nosił czako górnika z purpurowym pióropuszem stanowiące element stroju galowego pracownika kopalni soli w Inowrocławiu.

Po Mszy Św. obecny na uroczystości dk. prof. Waldemar Rozynkowski podobnie, jak wcześniej podczas modlitwy powszechnej, odniósł się do wybranych epizodów z życia św. Barbary. Wydawać by się mogło, że zgromadzonych wiernych nie zaskoczą już żadne fakty dotyczące tej wyjątkowej Patronki. Nic bardziej mylnego! Nawet obecna na Barbarce siostra zakonna o imieniu Barbara miała okazję usłyszeć coś nowego; szczególnie w momencie, gdy prelegent płynnie przeszedł do postaci męczennika tego miejsca, ks. Leona Dzienisza, pierwszego proboszcza parafii na Wrzosach.

Zgodnie z programem obchodów Dnia Św. Barbary połączonych z II Zlotem Barbar nastąpił uroczysty przemarsz do groty Św. Barbary. Podczas drogi śpiewano pieśni maryjne, gdyż pierwszy przystanek miał miejsce przy figurze Matki Bożej Oczekującej. Tam też wierni odmówili dziesiątkę różańca. Z kolei obecności przy pieczarze św. Barbary towarzyszyła litania do tejże Świętej, której wezwania odczytywała wspomniana już siostra zakonna. Następnie wykonano pamiątkowe zdjęcie wszystkich obecnych kobiet o imieniu Barbara.

Po części religijnej miało miejsce spotkanie przy ognisku na polanie. Każdy mógł najeść się niemal do syta przy oprawie muzycznej zapewnionej przez barbarkowego organistę, pana Ryszarda. Tuż pod koniec całego wydarzenia miłą niespodziankę sprawił również kierowca autobusu MZK. Zaproszony spontanicznie przez swoich pasażerów dołączył do grupy odpustowej, wykorzystując czas dłuższego postoju na pętli linii 31.

Niech Św. Barbara wspiera nas we wszystkich zamierzeniach i prowadzi najlepszą drogą!

Tekst i zdjęcia Maciej Lipiński

Serdeczne podziękowanie dla organizatorów tego wydarzenia: p. Danuty Majszak i p. Macieja Lipińskiego, którzy bardzo zaangażowali się w przygotowanie i przebieg tego dnia i zadbali, by niczego nie zabrakło przybyłym gościom. Dziękuję również za ich stałe zaangażowanie w ciągu roku w życie naszej Barbarki. Do tego grona należy także p. Ryszard Szramka, który bezinteresownie zajmuje się oprawą niedzielnych Mszy św. Osobne podziękowanie także dla p. Moniki Krauze szefowej Szkoły Leśnej na Barbarce, za owocną i miłą współpracę z naszą parafią.

Wszystkim zaangażowanym w to piękne dzieło serdeczne Bóg zapłać.

Ks. prob. Wojciech Miszewski