Warta Honorowa przy Grobie Pańskim

Od wielu już lat mężczyźni pełnią wartę u Grobu Pańskiego. Na zdjęciach: zmiana czuwająca oraz zmiany odpoczywające.