WIZYTACJA DUSZPASTERSKA

WIZYTACJA DUSZPASTERSKAKażda parafia co 5 lat przeżywa Wizytację Duszpasterską. To jedna z form, poprzez które biskup utrzymuje bezpośredni kontakt z duchowieństwem i wiernymi każdej diecezji. To szczególna okazja do podsumowania działań duszpasterskich i ekonomicznych w parafii.  Często towarzyszy jej ożywienie duszpasterskiego zapału duchowieństwa i gorliwości Ludu Bożego. Biskup ma też możliwość oceniania środków stosowanych w duszpasterstwie. Poznaje także wszystkie trudności na jakie natrafia dana parafia w realizacji pracy ewangelizacyjnej.

Dla przeżywających wizytację biskupa jest to moment łaski odzwierciedlający, iż Jezus Chrystus, Najwyższy Pasterz i Stróż naszych dusz (1P 5,4) nieustannie troszczy się o swój lud, który nawiedził i wyzwolił (Łk 1,68).

Wizytacja jest wcześniej zaplanowana, aby Parafia mogła się właściwie do niej przygotować. Proboszcz opracowuje sprawozdanie wizytacyjne, które jest akceptowane i podpisane przez rady parafialne, a następnie jeszcze przed wizytacją przekazywane biskupowi, aby ten mógł wcześniej poznać radości i troski danej wspólnoty parafialnej. Niektóre aspekty związane z administracją i konserwacją zlecane są przez biskupa odpowiednim wydziałom kurialnym, które wykonują swoje zadania w dniach poprzedzających wizytację. Swoją wizytację więc w naszej wspólnocie odbyły wydziały: Duszpasterski, Ekonomiczny i Katechetyczny.

W każdej wizytowanej parafii biskup odprawia uroczyste Msze św. i głosi Słowo Boże, udziela uroczyście Sakramentu Bierzmowania, modli się za zmarłych, spotyka się z radami parafialnymi oraz osobami, które współpracują w różnych formach apostolstwa, błogosławi dzieci, odwiedza niektórych chorych, spotyka się ze służbą liturgiczną, dokonuje lustracji rzeczy materialnych związanych z administracją parafii: miejsca i budynki związane z kultem, paramenty liturgiczne, księgi parafialne itp.

Po zakończonej wizytacji biskup redaguje dokument, w którym podsumowuje parafialną wizytację duszpasterską, może również wyznaczyć zadania, które dana Parafia powinna realizować w najbliższych latach.

W naszej parafii przeżywać będziemy wizytację w sobotę i niedzielę 21 i 22 marca br., którą przeprowadzi ks. bp Józef Szamocki. Serdecznie zapraszam wszystkich naszych Parafian do jak najliczniejszego udziału we wszystkich celebracjach i spotkaniach z księdzem biskupem.

Osobno dzień swojej wizytacji przeżywać będzie Dom Pomocy Społecznej oraz kaplica na Barbarce.

Ks. prob. Wojciech Miszewski