WIZYTACJA PASTERSKA 2020

Co 5 lat biskup diecezjalny ma obowiązek wizytować każdą parafię. Po raz ostatni taka wizytacja miała miejsce w naszej parafii w marcu 2015 roku. Był wtedy wśród nas ks. bp Józef Szamocki. W ubiegłym tygodniu w czwartek 24 września 2020 roku wizytację przeprowadził ks. bp Wiesław Śmigiel. Ze względu na pandemię koronawirusa miała ona ograniczony charakter, nie było licznych spotkań z wiernymi, ale nie przeszkodziło to w zapoznaniu się księdza biskupa z wszystkimi radościami i troskami naszej parafii. 

Wizytacja rozpoczęła się obiadem w gronie duszpasterzy parafii. To pierwsza okazja do poznania tego co dzieje się w parafii. Po obiedzie ksiądz biskup odwiedził księży wikariuszy w ich mieszkaniach, a następnie wizytował biuro parafialne. Pieczęcią i podpisem potwierdził, że wszystkie dokumenty i księgi są prowadzone prawidłowo. Następnie udaliśmy się na Barbarkę. Dokładnie o godz. 15.00 przybyliśmy do kaplicy i tam wspólnie z p. Danką Majszak, która opiekuje się kaplicą odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Warto podkreślić, że właśnie ks. bp Wiesław zezwolił na umieszczenie w naszej kaplicy tabernakulum z Najświętszym Sakramentem.  Następnie odwiedziliśmy grotę św. Barbary i grotę, w której stanie wkrótce figura Matki Bożej. W drodze z Barbarki zatrzymaliśmy się jeszcze przy pomniku Matki Polski. Potem przyszedł czas na odwiedzenie naszego cmentarza. Modliliśmy się przy krzyżu w nowej części cmentarza w intencji wszystkich spoczywających na naszym cmentarzu zmarłych.

Po powrocie z cmentarza do plebanii o godz. 16.00 odbyło się spotkanie z przedstawicielami rad parafialnych oraz naszych wspólnot. W spontanicznej rozmowie i wypowiedziach staraliśmy się przedstawić Księdzu Biskupowi to, czym żyje nasza parafia, jakie mamy osiągnięcia i to co jest naszą troską. M.in. mówiliśmy o braku młodzieży na Mszach św. niedzielnych i w codziennym duszpasterstwie. Po zakończeniu tego spotkania  była jeszcze krótka wizyta w „Antoninku”. Centralnym punktem wizytacji była Msza św. o godz. 18.00, w czasie której Ksiądz Biskup udzielił Sakramentu Bierzmowania 94 młodym ludziom z naszej parafii. Była to okazja do większego spotkania z wiernymi naszej parafii. Ksiądz Biskup dokonał także wpisu do księgi pamiątkowej naszej parafii. 

Następna wizytacja w 2025 roku.

Ks. Wojciech Miszewski