WPROWADZENIE RELIKWII BŁOG. JANA PAWŁA II I POŚWIĘCENIE KAPLICZKI MATKI BOŻEJ BRZEMIENNEJ

Każdego 13 dnia miesiąca od maja do października w naszej parafii przeżywamy uroczyste procesje fatimskie. To nasza odpowiedź na wezwanie Matki Bożej z Fatimy by wspólnie modlić się na Różańcu. W miesiącu sierpniu ten dzień był niezwykle uroczysty. Najpierw przywitaliśmy Minipielgrzymkę, która każdego roku swoją modlitwą i wędrówką wspiera pielgrzymów idących na Jasną Górę. Po spotkaniu w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego prowadzona przez ks. prob. Wojciecha Miszewskiego wyruszyła na Wrzosy. Na granicy parafii czekał ks. Rafał Bochen z ministrantem Pawłem Zalewskim. Pielgrzymi wędrowali z modlitwą i śpiewem, nieśli także przyniesione przez ks. proboszcza relikwie Błogosławionego Jana Pawła II. Po przybyciu na teren naszego kościoła wierni najpierw modlili się przy pomniku „Błogosławieni miłosierni”, a następnie przy figurze Patrona Parafii św. Antoniego. Po krótkim spotkaniu informacyjnym w kaplicy Miłosierdzia Bożego w naszej świątyni odprawiona została Msza św., której przewodniczył ks. bp Józef Szamocki. Była to okazja do spotkania księdza biskupa z Minipielgrzymką. Ks. bp Józef dzień wcześniej zakończył razem z całą diecezjalną pielgrzymką wspólną wędrówkę. Wspomniał, że przez całą drogę na Jasną Górę towarzyszyły pątnikom relikwie Jana Pawła II, przekazane przez ks. bpa Andrzeja Suskiego 4 sierpnia w toruńskiej Katedrze. Były one obecne we wszystkich grupach, uroczyście niesione przez pielgrzymów. Znajdowały się także na ołtarzu na Jasnej Górze. Od chwili wprowadzenia ich do naszej świątyni w dniu 13 sierpnia będzie to już ich stałe miejsce przechowywania.

Po Mszy św. wyruszyliśmy w procesji fatimskiej ulicami naszej parafii. Nieśliśmy figurę Matki Bożej i relikwie błog. Jana Pawła II. W drodze odmawialiśmy różaniec. Po przybyciu na plac przed kościołem zgromadziliśmy się przy kapliczce Matki Bożej. Ten dzień został także zaplanowany na poświęcenie figury Matki Bożej Brzemiennej, której ofiarodawcą jest właśnie ks. bp Józef Szamocki. Podczas wędrówki na Camino de Santiago prosił, by była to właśnie Matka Boża Brzemienna, co zostało ukazane przez litery IHS na łonie Maryi. Wydarzenie to przypomina muszla św. Jakuba przywieziona z Santiago de Compostela. Po uroczystym poświęceniu ks. bp Józef pobłogosławił wszystkim obecnym relikwiami Błogosławionego Papieża, a przed pomnikiem „Błogosławieni miłosierni”  ks. dr Adam Machowski studiujący w Pampelunie podawał wszystkim relikwie do ucałowania.