WSPÓLNOTA AA POWSTAJE W NASZEJ PARAFII

Z inicjatywy ks proboszcza Wojciecha Miszewskiego i kilku Anonimowych Alkoholików powstała grupa AA WRZOS Spotkania odbywać się będą w jednej z sal naszego domu parafialnego. Pierwszy mityng otwarty odbędzie się w niedzielę dniu 4 stycznia 2015 o godz. 18. Zapraszamy wszystkich chętnych którzy czują potrzebę oraz osoby które chciałyby zobaczyć jak wygląda mityng Anonimowych Alkoholików.

Spotkania rozpoczynają się modlitwą o Pogodę Ducha:

Boże, użycz mi pogody ducha,
abym godził się z tym,
czego nie mogę zmienić,
odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić,
i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.

Kim jesteśmy?
Preambuła AA

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.
Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.
Oto jak mówią i piszą o sobie anonimowi alkoholicy:
Różnorodne były także skutki naszego picia. Wielu z nas zamieniło się w ludzkie wraki, zanim poprosiliśmy o pomoc w AA. Niektórzy stracili rodzinę, majątek i godność. Staczaliśmy się do rynsztoka w różnych miejscach. Część z nas w kółko lądowała w szpitalu lub powracała za mury więzienia. Dopuszczaliśmy się poważnych wykroczeń – przeciw społeczeństwu, przeciw swoim rodzinom i pracodawcom, a nawet przeciw samym sobie. Ale są wśród nas i tacy, którzy nigdy nie trafili do szpitala czy więzienia ani nie stracili przez picie swojej pracy lub rodziny. W pewnym momencie jednakże dotarliśmy wreszcie do punktu, w którym uświadomiliśmy sobie, że alkohol przeszkadza nam normalnie żyć. Kiedy zaś odkryliśmy, że nie umiemy żyć bez niego, my również poszukaliśmy pomocy w AA.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie. Więcej informacji na początek u ks. proboszcza.
Anonimowi Alkoholicy