Wydarzenia Archiwalne

Aktualne zadania obrońców życia człowieka

Kolejny wykład otwarty przygotowany przez Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Toruńskiej i parafię pw. św. Antoniego w Toruniu miał miejsce 18 lutego. Wykład "Aktualne zadania obrońców życia człowieka" wygłosił dr inż. Antoni Zięba z Krakowa. Spotkanie rozpoczęto Mszą św., a następnie w kaplicy Miłosierdzia Bożego odbyła się prelekcja.

Dr inż. Antoni Zięba opowiedział, jak stał się obrońcą życia. Wspominał, jak w latach 70. XX wieku był na praktykach w Wiedniu i tam w gablocie jednego z kościołów zobaczył zdjęcia dzieci usuniętych z łona matki. Wówczas aborcja zbierała obfite plony. Pierwszym krajem na świecie, który zalegalizował zabijanie poczętych dzieci, był Związek Radziecki kierowany przez Lenina (1920 r.), zaś Adolf Hitler jako drugi zalegalizował aborcję w swoim kraju (1933 r.). W Polsce po raz pierwszy w sensie prawnym umożliwiono aborcję w 1943 r. Po wojnie anulowano hitlerowskie rozporządzenia, by już w 1956 r. przywrócić prawną dopuszczalność aborcji. Zatrważający jest fakt, że stalinowska ustawa aborcyjna obowiązywała aż do 1993 r.

Zanim w Polsce uchwalono ustawę o planowaniu rodziny i ochronie płodu ludzkiego w maju 1980 r., zebrała się grupa ludzi, która jako cel swoich działań postawiła sobie zmianę ustawy aborcyjnej. W grupie tej był dr inż. Zięba. Przez 12 kolejnych lat ludzie ci przede wszystkim mieli wiarę w to, że skoro Bóg dopuszcza jakieś zło, to przygotował również ogrom łaski do zniwelowania owego zła. Stąd też przede wszystkim modlili się przez uczestnictwo w codziennej Mszy św., przyjmowali Komunię św. i odmawiali Różaniec. Jednocześnie zbierali informacje, starali się demaskować swoiste chwyty osób propagujących aborcję. W 1993 r. Polska stała się pierwszym krajem na świecie, który w warunkach demokracji odrzucił ustawę aborcyjną i wprowadził ustawę chroniącą życie. 25 marca 1999 r. grupa została zarejestrowana jako Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.

Niezwykle istotną sprawą, na którą zwrócił uwagę dr inż. Antoni Zięba, jest fakt, że współczesne media publiczne nie dają obrońcom życia szans na wypowiedzenie swojego zdania. W 8-miesięcznej debacie o zmianie zapisu w konstytucji nie było dosłownie minuty, w której obrońcy życia mogliby w mediach publicznych przedstawić swoje stanowisko. Minuta jest tu symboliczna, bowiem Prelegent miał propozycję wystąpienia w jednej ze stacji publicznych. Po pertraktacjach z dziennikarką dano mu jedną minutę czasu antenowego. Do Krakowa przyjechała ekipa telewizyjna, dokonano nagrania. Niestety, nigdy nie ujrzało światła dziennego.

Po 25 latach trwania wzmożonej modlitwy w obronie życia i wywalczeniu ustawy chroniącej życie, Stowarzyszenie zmieniło nieco cele programu Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci. Obecnie jest to modlitwa dziękczynna "za wielkie dobro, jakiego doświadczyliśmy, a w szczególności za uratowanie dzieci, uratowanie sumień matek i ojców oraz pracowników służby zdrowia; za wprowadzenie ustawodawstwa chroniącego życie nienarodzonych", błagalna: "O dalszy wzrost szacunku wobec życia człowieka nienarodzonego, chorego, w podeszłym wieku; o wprowadzenie prawnej ochrony życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej". Uczestnik Krucjaty zobowiązuje się do rocznej modlitwy w powyższych intencjach przez codzienne odmawianie wybranej przez siebie modlitwy (np. Litanii do Matki Bożej czy dziesiątki Różańca Świętego) oraz uczestnictwo raz w miesiącu, w dzień powszedni, w Mszy św. z przyjęciem Komunii św. Chorzy lub osoby w podeszłym wieku, które nie mogą uczestniczyć w Eucharystii, proszone są o ofiarowanie dnia cierpienia w intencji obrony życia.

Prelegent nawoływał, by społeczeństwo, które wydało na świat takich wielkich, jak: Jan Paweł II czy kard. Stefan Wyszyński, włączyło się myślenie. Aborcja nie kończy problemu, ale go zaczyna. Trzeba nam pokuty za te istnienia, które pozwoliliśmy wrzucić muszli klozetowej. Ostre to słowa, ale taka jest rzeczywistość i taki koniec dzieci uśmierconych przez aborcje.

W działalności Stowarzyszenia od początku dużą rolę odgrywało nauczanie Jana Pawła II. Ten światowy obrońca życia w encyklice "Evangelium vitae" napisał: "Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać - oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi". To przesłanie, które codziennie z domu Ojca przekazuje nam Papież Polak.

Chętni, którzy pragną włączyć się w Krucjatę Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, mogą pisać nad adresem: Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków lub kontaktować się drogą elektroniczną: modlitwa@krucjata.org . Wszelkie informacje dotyczące programu można znaleźć na stronie: www.krucjata.org . Informacje związane z działalnością Stowarzyszenia znajdują się na stronie: www.pro-life.pl .

Na koniec warto przytoczyć słowa bł. Matki Teresy z Kalkuty, które mogą stać się przyczynkiem do działania lub refleksji. W 1994 r. w Kairze powiedziała: "Wiele razy powtarzałam - i jestem tego pewna - że największym niebezpieczeństwem zagrażającym pokojowi jest dzisiaj aborcja. Jeżeli matce wolno zabić własne dziecko, cóż może powstrzymać ciebie i mnie, byśmy się nawzajem nie pozabijali?".

Antoni Zięba

Pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Krakowskiej (od 1971 r.), w 1980 r. uzyskał tytuł doktora w Instytucie Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej. Autor ponad 40 publikacji naukowo-technicznych. Współzałożyciel i redaktor m.in.: Tygodnika Rodzin Katolickich "Źródło", Dwutygodnika Młodzieży Katolickiej "Nasza Droga", Miesięcznika Nauczycieli i Wychowawców Katolickich "Wychowawca", "Służby Życiu. Zeszytów Problemowych" (red. naczelny), Miesięcznika Rodzin Katolickich "Nasza Arka". Współzałożyciel Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, inicjator i współorganizator corocznej pielgrzymki obrońców życia na Jasną Górę (od 1981 r.). Otrzymał Nagrodę Fundacji Jana Pawła II za działalność pro life, medal Senatu RP za obronę życia, medal Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty i wychowania. Mąż i ojciec dwójki dzieci

Joanna Kruczyńska


Fot. Joanna Kruczyńska

Wróć do wydarzeń archiwalnych

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Strona gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP oraz inne). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych, statystycznych oraz marketingowych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które serwer WWW zapisuje po stronie użytkownika. Używamy cookies do zapamiętywania informacji o użytkowniku, tworzenia spersonalizowanych treści oraz obsługi logowania. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.