Z WIZYTĄ KOLĘDOWĄ AD 2022

Ostatni tydzień grudnia i miesiąc styczeń to w Kościele w Polsce to czas wizyt duszpasterskich zwanych kolędą. Parafialni duszpasterze odwiedzają rodziny w ich domach. Celem duszpasterskich odwiedzin kolędowych jest m.in. budowanie wspólnoty wiernych. To szczególna okazja, by poznać radości i troski parafian, odpowiedzieć na wiele stawianych pytań, pomóc w rozwiązaniu konfliktów, albo po prostu wysłuchać głosu wiernych dotyczących życia parafialnego. Przyjęcie kapłana z wizytą duszpasterską jest aktem publicznego wyznania wiary, a zarazem znakiem żywej więzi rodziny z parafią, a tym samym z diecezją i Kościołem powszechnym.

Swego rodzaju uzasadnienia można szukać w Piśmie Świętym. Pan Jezus powiedział do swoich Apostołów „Kto was przyjmuje – mnie przyjmuje” (Mt 10,40). Polecił im także: „Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim” (Łk 10, 5-6).

Odwiedziny duszpasterskie mają charakter małej liturgii sprawowanej w domowym sanktuarium. Dzień kolędy winien być świętem całej rodziny i szczególnym przeżyciem, gdzie modlimy się o błogosławieństwo Boże dla domu. Należy więc tę wizytę należycie przygotować, przykryć stół białym obrusem, zapalić świece obok krzyża, przygotować wodę święconą i kropidło. W wielu domach w czasie kolędy na stole spoczywa Pismo św. a dzieci mają przygotowane zeszyty z religii. Wszyscy domownicy oczekują kapłana. Niestety w wielu domach na kolędzie jest tylko „delegacja” rodziny, każdego roku ta sama, a część rodziny tak planuje swoje zajęcia, aby nie uczestniczyć w tym wspólnym spotkaniu. Niestety bywa i tak, że w niektórych domach, o których wiemy, ze mieszkają tam ludzie wierzący na widok zbliżającego się kapłana gaśnie światło w oknach. Najczęściej jednak czas kolędy to chwila bardzo uroczysta dla większości rodzin, a atmosfera, jaka panuje w domu pełna życzliwości bardzo szybko udziela się zebranym.

Tegoroczna kolęda, podobnie zresztą jak ta w ubiegłym roku będzie się różnić od tych, do których przyzwyczailiśmy się przez wiele lat. W związku z epidemią koronawirusa odwiedzimy tylko tych naszych Parafian, którzy będą sobie tego życzyli. W tym roku nie wyznaczamy na konkretne dni kolejnych ulic. Każdy będzie mógł wybrać datę wizyty duszpasterskiej. Kolędowanie przewidzieliśmy na dni od 2 do 16 stycznia 2022 roku. Prosimy o zgłoszenia w zakrystii, w biurze parafialnym oraz na e-mail: womisz@wp.pl  W przypadku zgłoszeń pocztą elektroniczną będziemy potwierdzać otrzymanie zgłoszenia. Zdarzało się bowiem w ub. roku, że poczta nie dotarła do nas. W tym samym czasie będziemy organizować Msze św. dziękczynne w kościele, modląc się o Boże błogosławieństwo dla rodzin, które tego dnia przybędą do świątyni, a nie przyjmą kapłana w swoim domu.

Wszystkim życzymy, aby chwila odwiedzin duszpasterskich zaowocowała obfitym błogosławieństwem w rodzinach i przyczyniła się do wzajemnego zbliżenia wiernych z duszpasterzami.

Ks. Wojciech Miszewski