ZNISZCZONE KRZYŻE NA BARBARCE

Szczęść Boże,

Zgodnie z zapowiedzią chciałbym poinformować o akcie wandalizmu w lesie na toruńskiej Barbarce. Krótko przed wigilią nieznani sprawcy zniszczyli 13 z 14 brzozowych krzyży tworzących Toruńska Golgotę, tj. licząca 750 m drogę krzyżową, która łączy grotę Św. Barbary z miejscem straceń. 12 belek zostało wyłamanych u samej podstawy, wizerunki Pana Jezusa często rozbite, podobnie numery porządkowe stacji. 1 pionowa belka ostała się prawdopodobnie ze względu na swoja wyjątkową stabilność; intruzi skupili się w tym przypadku na pozostałych elementach wyposażenia tej stacji. Wygląda to na zaplanowana akcje. Załączam zdjęcia.

O sprawie została zawiadomiona pisemnie policja na okoliczność zniszczenia mienia oraz obrazy uczuć religijnych. Formalnego zgłoszenia dokonał niezależnie dwie osoby, tj. pracownik szkoły leśnej i ja. Osobiście jestem wolontariuszem, m.in. z inicjatywy którego powstała właśnie Toruńska Golgota. Aktualnie ponowne osadzenie krzyży utrudnia skutecznie panujący mróz. Wykorzystamy jednak pierwsze okienko pogodowe, aby przywrócić ich blask.

Warto dodać, że elementy Toruńskiej Golgoty były już wcześniej niszczone, choć nie tak drastycznie. W zamyśle pomysłodawców późniejsze umieszczenie przy każdej stacji wizerunku Chrystusa w formie odlewu oraz poświęcenie całej instalacji przez bpa Wiesława w październiku 2020 miało chronić przed zbezczeszczeniem tego wyjątkowego miejsca. Cóż… Pan Bóg zrządził inaczej. Pozostaje modlić się, aby z tego zła wyrosło teraz już dobro.

Wypada nadmienić, że w ubiegłym tygodniu na ogrodzeniu nowej części cmentarza parafialnego przy ul. Owsianej pojawiły się znaki satanistyczne.

Czy to przypadek?

Pozdrawiam,
Maciej Lipinski