30 I ’04 – Pogrzeb śp. Ks. Prał. Bogdana Górskiego