75 LAT PARAFII ŚW. ANTONIEGO

13 CZERWCA  UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA  KOŚCIOŁA

Dnia 1 kwietnia 1937 roku Biskup Chełmiński Stanisław Wojciech Okoniewski erygował na toruńskich Wrzosach samodzielną placówkę duszpasterską, co dało początek istnieniu naszej parafii. W tym roku mija 75 lat od tego historycznego dla naszej wspólnoty momentu. Mimo, iż ciągle jeszcze czeka nas wiele inwestycji, jest to wspaniała okazja, aby w tym jubileuszowym roku dokonać poświęcenia naszej świątyni.

„Poświęcenie kościoła parafialnego i ołtarza, zwane także konsekracją należy do najbardziej uroczystych aktów liturgicznych. Miejsce bowiem, gdzie gromadzi się wspólnota chrześcijańska, aby słuchać Słowa Bożego, zanosić modlitwy błagalne, wielbić Boga, a przede wszystkim sprawować sakramenty i przechowuje się Najświętszy Sakrament Eucharystii, jest szczególnym obrazem Kościoła, świątyni Boga, zbudowanej z żywych kamieni. Ołtarz natomiast, wokół którego gromadzi się lud święty, aby uczestniczyć w ofierze Pana i przy którym posila się podczas uczty niebiańskiej, jest znakiem Chrystusa, który jest kapłanem, żertwą i ołtarzem własnej ofiary” /Święta Kongregacja Sakramentów i Kultu Bożego/.

Kościół, jako budowla jest więc znakiem rzeczywistości nadprzyrodzonej i dlatego powinien odznaczać się szlachetnym pięknem. Musi mieć swojego naznaczonego Patrona, który w tym miejscu będzie odbierał szczególną cześć. Kult naszego patrona św. Antoniego rozwija się przede wszystkim we wtorek w czasie cotygodniowej nowenny. Również doroczna uroczystość św. Antoniego przypadająca 13 czerwca zawsze nabiera uroczystego charakteru. W tym roku, właśnie ten dzień wybraliśmy na uroczystość poświęcenia świątyni i ołtarza. Ceremonie rozpoczną się o godz. 17.00, a przewodniczyć im będzie Biskup Toruński Andrzej Suski, który prawie od samego początku uczestniczył we wszystkich etapach budowy i wyposażenia naszego kościoła.

Liturgia poświęcenia jest niezwykle bogata i symboliczna. Do najważniejszych elementów należą: namaszczenie krzyżmem ołtarza i ścian budynku, spalanie kadzidła na ołtarzu i okadzenie całego wnętrza kościoła, uroczyste nakrycie ołtarza, oświetlenie i dekoracja ołtarza i sprawowana Msza św. na konsekrowanym ołtarzu. Na ścianach kościoła, w miejscach namaszczenia krzyżmem zawisną „zacheuszki”, które upamiętnią to wydarzenie i każdego roku, w rocznicę poświęcenia zapalać będziemy w nich świece.

Nasze przygotowanie rozpoczniemy w niedzielę poprzedzającą uroczystość 10 czerwca. Przez 3 dni w czasie specjalnego Triduum przygotowywać się będziemy do uroczystości. Słowo Boże w tym czasie głosić będzie do nas redemptorysta o. Jacek Dubel. Bardzo ważne jest nasze duchowe przygotowanie, będzie to bowiem historyczne wydarzenie w naszej świątyni wspominane przez wieki. Mam nadzieję, że skorzystamy wszyscy z sakramentu pokuty i pojednania i w tym dniu przyjmiemy komunię świętą.

Już dzisiaj pragnę podziękować wszystkim za składane dary serca na konsekrację. Przeznaczamy je na  konieczne inwestycje i zakupy.

Bóg zapłać wszystkim Parafianom, którym zależy na szlachetnym pięknie naszej świątyni.

Ks. Wojciech Miszewski