Akcja Katolicka 2006

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI PARAFIALNEGO ODDZIAŁU AKCJI KATOLICKIEJ ZA 2006 ROK

Był to 10-ty rok działalności Parafialnego Oddziału. Bez fiesty, jak każdy poprzedni, jak wszystkie wypełniony obecnością w życiu parafii. Utrwalone są pola działania, dostosowane do potrzeb i skrojone na miarę naszych możliwości.

Obsługujemy wszystkie parafialne akcje charytatywne. Kwestujemy i przygotowujemy paczki świąteczne dla samotnych i wielodzietnych rodzin. Pamiętamy o wszystkich grupach wiekowych, szczególnie o osobach w potrzebie.

Dla najmłodszych chlubną wizytówką pozostaje świetlica „Antoninek”. Poza standardową pomocą w nauce oraz dożywianiem, realizowane były urozmaicone programy terapeutyczne i socjoterapeutyczne współfinansowane przez Urząd Miasta Torunia. Dodatkowo młodzież korzystała z profesjonalnej pomocy w przygotowaniu do matury z języka polskiego, angielskiego i niemieckiego. W niezbędnych przypadkach, a jest ich znacznie więcej niż w ubiegłych latach, finansowaliśmy zakup obiadów w stołówce szkolnej. W czasie zimowych ferii dzieci korzystały z wielu atrakcyjnych zajęć, które długo wspominały. Szczegółowe sprawozdanie z działalności świetlicy znajduje się dokumentacji przekazanej Wydziałowi Zdrowia i Polityki Społecznej UM Torunia. Świetlica zajęcia prowadzi w nowych pomieszczeniach wyposażonych w nowe meble. Ale to już zasługa księdza Proboszcza za co składamy serdeczne podziękowanie. Wzbogaciliśmy się też o 5 komputerów, dar Izby Celnej dla naszych dzieci.

Jako niezwykłe wyróżnienie poczytujemy wizytę ks. biskupa Józefa w świetlicy i kolędowe błogosławieństwo.

Opieką organizacyjną obejmujemy Klub Seniora, w którym kilkunastu seniorów systematycznie spotyka się w parafialnej kawiarence. Zawsze są tematy do omówienia, zawsze są ciekawe spostrzeżenia i wymiana nowości. Aktualności i wspomnienia przy herbatce.

Wielkiego, organizacyjnego zdyscyplinowania i wysiłku wymaga organizacja Festynu św. Antoniego. Społeczność Wrzosów czeka na czerwcowe święto, o czym świadczy liczny udział całych rodzin w festynowych zabawach.

Także w tym roku zorganizowaliśmy wartę u Grobu Pańskiego. Taka forma czuwania spotkała się z aprobatą parafian, czego doświadczamy w bezpośrednich spotkaniach z wiernymi.

Taka jest praktyczna obecność naszego oddziału w parafii. Oddziału liczącego 19 członków zwyczajnych i 2 wspierających. Spotykamy się względnie systematycznie co 2 miesiące. Omawiamy aktualne działania, zapoznajemy się z bieżącymi pracami w parafii. W zależności od indywidualnych potrzeb formacyjnych korzystamy z licznych propozycji grup parafialnych. Bezpośrednio natomiast jako Oddział Parafialny organizujemy Dni Skupienia Akcji Katolickiej dla regionu toruńskiego. Przedstawiciele Akcji uczestniczą w pracach Rady Duszpasterskiej.

Podstawowym motywem naszego działania pozostaje być dla parafii i wśród parafian. I tak, w naszym odczuciu, jesteśmy spostrzegani.

Jan Cichoń

Działalność, szczególnie charytatywna, jest możliwa dzięki ofiarności podczas zbiórek. Jest to dla nas naturalny doping do działania, jest to wspaniałe świadectwo rozumienia wspólnoty. Najserdeczniejsze dzięki !

Przy okazji informuję, że ostatnia zbiórka na zimowisko przyniosła 1.474 zł.