Akcja Katolicka 2007

Sprawozdanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
za 2007 rok.

Rok 2007 był kolejnym czasem, w którym działalność Akcji Katolickiej sprawdzała się w życiu parafii jako naturalna powszechność. Bo też działalność nasza jest latami wypracowana, pola ustalone, tylko uprawa do zagospodarowania.

Stałymi punktami zainteresowania Parafialnego Oddziału była działalność charytatywna. Obsłużyliśmy wszystkie zbiórki parafialne, zorganizowaliśmy wigilijne spotkanie dla samotnych i seniorów. Na święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia przygotowaliśmy pomoc żywnościową dla rodzin w potrzebie, szczególnie wielodzietnych. Pod naszą opieką pozostaje Klub Seniora, firmujemy także pisemko parafialne „Nauczyciel Ewangelii”. 9-ty rok prowadzimy świetlicę parafialną „Antoninek”. Przez 5 dni w tygodniu, łącznie 33 dzieci korzystało z pomocy edukacyjnej, specjalistycznej oraz z posiłków. Dodatkowo każde dziecko parafii, wymagające dożywiania otrzymywało obiad w szkole tak, by nikt nie pozostawał głodny. Zrealizowanych zostało 5 programów socjoterapeutycznych i profilaktycznych. 40 dzieci skorzystało z zimowiska podczas ferii zimowych, 36 wypoczywało nad morzem w czasie wakacji. Programy te, zarówno całoroczne jak i wypoczynkowe mogły mieć miejsce dzięki współfinansowaniu przez Urząd Miasta Torunia oraz Urząd Marszałkowski. Szczegółowe omówienie działalności świetlicy znajduje się w dokumentacji jako sprawozdania dla organów samorządowych. Ze stałej obecności Akcji w parafii należy uważać uczestnictwo 4 członków Parafialnego Oddziału w Radzie Duszpasterskiej.

W akcyjnych rolach natomiast, na ogół powiązanych z kalendarzem liturgicznym, spełnialiśmy się przez organizację warty przy Grobie Pańskim oraz przygotowanie i obsługę Dnia Skupienia Akcji Katolickiej dla regionu toruńskiego. Dużym wysiłkiem organizacyjnym jest coroczny Wrzosowy Festyn św. Antoniego dla całej społeczności Osiedla. Jesienią 2007r. dla wolontariuszy świetlicy oraz młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania zorganizowaliśmy prezentacje promujące trzeźwość i abstynencję „Ciąża bez alkoholu”. Profesjonalne prezentacje były propagowane w ramach ogólnopolskiej akcji. Jak przystało na sprawozdanie przedstawiamy nasze dokonania. Dokonania ograniczone możliwościami personalnymi i finansowymi. I mimo, że zawsze życzenia są większe, tego co zrobiliśmy nie musimy się wstydzić.