Akcja Katolicka na toruńskich Wrzosach

Zasadnicze kierunki działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej na toruńskich Wrzosach są od lat ustalone, a efektywność sprawdzona. Ramy, w których znajdujemy miejsce w parafii można by określić stwierdzeniem: czynić, co możliwe, tam gdzie jest potrzeba. Potwierdzamy to w szczególności w działalności charytatywnej i w świetlicy „Antoninek”. Rok 2005 był dla nas czasem wytężonej pracy. Zabezpieczaliśmy pełną obsługę wszystkich zbiórek kościelnych w parafii. Określiliśmy potrzeby i przygotowaliśmy wymaganą dokumentację oraz dokonaliśmy rozdziału żywności w ramach pomocy z Unii Europejskiej. Z pomocy tej skorzystało prawie 300 mieszkańców z terenu parafii łącznie na ponad 3,5 tony artykułów.

Praca świetlicy „Antoninek” jest podsumowana w oddzielnym sprawozdaniu wg dokumentacji dla organizacji pracujących na rzecz pożytku publicznego, składanym od kilku lat w U.M. Torunia, który finansuje realizację programu profilaktycznego i socjoterapeutycznego. Kadra pedagogiczna świetlicy dodatkowo zorganizowała szkolenie nt. FAS/FAE (Płodowy Zespół Alkoholowy) dla wychowawców świetlic przykościelnych Torunia. Średnio co miesiąc 10 dzieci otrzymywało od nas w szkole obiad. Były to dzieci, które znikąd nie otrzymały pomocy.

Ustaloną już renomę podtrzymuje Festyn św. Antoniego. Współorganizowany z innymi przedstawicielstwami Wrzosów, przyciągając liczne rzesze mieszkańców, stał się znaczącym czynnikiem integrującym Osiedle w dniu parafialnego odpustu.

Pod szyldem Akcji Katolickiej swoje zadania wypełnia redakcja Nauczyciela Ewangelii oraz Klub Seniora.

Swój ślad Parafialny Oddział zaznaczył też w diecezjalnej skali. W marcu 2005 roku zorganizowaliśmy w naszym Kościele Toruńskie Dni Skupienia AK. Dobrze musieliśmy się spisać skoro będziemy gospodarzami i w bieżącym roku. Jako jedyny Oddział posiadaliśmy 2 przedstawicieli w Zarządzie DIAK. Członkowie naszego Oddziału współorganizowali, obsługiwali i przewodniczyli posiedzeniu Rady DIAK w dniu patronalnego święta.

Naszym dobrym nawykiem jest próba poszerzania ofert. Nie zawsze trafiona, jak chociażby stworzenie funduszu stypendialnego dla młodzieży szkolnej. Dlatego cieszy udane powołanie warty u Grobu Pańskiego i przychylny odbiór przez parafian.

Poszczególne w/w. pola programowe pragniemy podtrzymać 2006 r., gdzie trzeba je ulepszać, gdzie możliwe rozszerzać. Już są podjęte nowe kroki w pomocy edukacyjnej dla młodzieży i nowe, urozmaicone programy terapeutyczne dla dzieci. Nie boimy się wyzwań i w miarę posiadanych sił i środków chcemy służyć parafialnej społeczności.

Jan Cichon