APEL

W SPRAWIE POMOCY MATERIALNEJ DLA GŁODUJĄCEJ AFRYKI

W ostatnim czasie Afrykę Wschodnią i kraje tzw. Rogu Afryki (Somalia, Erytrea, Dżibuti, Etiopia) dotknęła najpoważniejsza od 60. lat klęska głodu. Ojciec Święty Benedykt XVI podczas modlitwy „Anioł Pański” w dniu 17 lipca b.r. zwrócił się do Kościoła na świecie z prośbą o pomoc w przezwyciężeniu tej katastrofy humanitarnej. Odpowiedzią na nią jest apel ks. abpa Józefa Michalika, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, o przeprowadzenie w diecezjach zbiórki na pomoc Afryce. W związku z tym zarządzam w kościołach Diecezji Toruńskiej, w niedzielę 28 sierpnia b.r., przeprowadzenie zbiórki do puszek na rzecz głodujących mieszkańców Afryki. Zebrane ofiary należy przekazywać na konto Caritas Diecezji Toruńskiej, z dopiskiem „Na pomoc głodującej Afryce”.

Toruń, dnia 17 sierpnia 2011 roku

+ Andrzej Suski
Biskup Toruński

ks. Andrzej Nowicki
Kanclerz