Dąb Papieski na toruńskiej Barbarce.

Najstarszy, bo liczący około 740 lat, polski dąb, rośnie we wsi Piotrowice, w Nadleśnictwie Szprotawa w okolicach Zielonej Góry. Nosi zaszczytną nazwę „Chrobry” i to właśnie z niego zebrano 500 żołędzi, które w 2004 r. leśnicy z całej Polski zawieźli do Rzymu. Tam, papież Jan Paweł II pobłogosławił nasiona. Wizyta u Ojca Świętego była pielgrzymką dziękczynno – błagalną leśników z okazji 80-lecia istnienia Lasów Państwowych. Dla upamiętnienia tego wydarzenia oraz oddania czci Papieżowi – Polakowi, z pobłogosławionych żołędzi wyhodowano młode drzewka, które zostały rozesłane do nadleśnictw w całej Polsce.
Dokładnie dwa lata po pielgrzymce leśników do Watykanu, czyli 28 kwietnia 2006 r., jeden z „dębów papieskich” posadzono na toruńskiej Barbarce należącej do parafii pw. św. Antoniego na Wrzosach. Ceremonię rozpoczęto o godz. 1200. Uroczystą Mszę św., celebrował proboszcz parafii, ks. Wojciech Miszewski, zaś koncelebrował ks. kan. Roman Cieszyński – proboszcz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kiełbasinie, diecezjalny duszpasterz leśników. W wygłoszonym wówczas Słowie Bożym, ks. kan. R. Cieszyński podkreślił rangę wydarzenia. Stwierdził, że „nie jest to tylko sadzenie dębu, ale uczestnictwo w katechezie, którą Ojciec Święty Jan Paweł II głosi nam z Domu Ojca”. Podkreślił również, iż nic nie dzieje się przypadkowo, gdyż to drzewko i uroczystość z nim związana, ma być swoistym przygotowaniem do majowej pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI, do Polski. To jakby współprzeżywanie hasła przyświecającego owej pielgrzymce i podpisanie się pod zdaniem: „bądźcie mocni wiarą tak, jak mocne są dęby”. Duszpasterz przypomniał także, iż praca leśnika to „misja i służba”, a to bardzo zobowiązuje. Sadząc te symboliczne, ale jakże wymowne, „papieskie dęby”, leśnicy mają być „mocni wiarą”, by w ten sposób wypełnić swoją misję. Warto nadmienić, iż każdy z „papieskich dębów” posiada specjalny numer i Certyfikat stwierdzający autentyczność. Sadzonka na Barbarce ma numer 360 i jest częścią „żywego pomnika”, które tworzą wszystkie „papieskie dęby”. Stanowi to niewątpliwie wypełnienie woli Ojca Świętego Jana Pawła II.
W Toruniu rosną już trzy „dęby papieskie”: przy siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych mieszczącej się przy ul. Mickiewicza, na terenie Wyższego Seminarium Duchownego przy Placu Ks. St. W. Frelichowskiego oraz na Barbarce. Przywołując ten fakt, ks. kan. Roman Cieszyński stwierdził na zakończenie, iż „ma to sprzyjać rozwojowi wiary oraz jak najlepszemu wypełnieniu misji leśników”.
Po Mszy św. sadzonkę „dębu papieskiego” stojącą podczas Eucharystii na ołtarzu, przeniesiono na miejsce jej wzrostu. Towarzyszyli temu licznie zgromadzeni na uroczystości przedstawiciele Lasów Państwowych oraz mieszkańcy Torunia. Ceremonię sadzenia drzewka prowadził Andrzej Rutkowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Toruń. Chór dziecięcy Szkoły Podstawowej na 9 na Wrzosach przedstawił krótki program artystyczny, w którym przywołano słowa Jana Pawła II, opiewające piękno przyrody Polski. Mimo deszczowej pogody, wszyscy zgromadzeni na Barbarce, w zadumie słuchali recytowanej poezji: „Myśląc Ojczyzna, powracam w stronę drzewa…/ Drzewo wiadomości dobrego i złego wyrastało nad brzegami rzek naszej ziemi, wyrastało/ wraz z nami przez wieki, wrastało w Kościół korzeniami sumień”.
Na koniec odczytano Certyfikat dębu stwierdzający autentyczność sadzonki nr 360. Dokument przekazano ks. W. Miszewskiemu, by umieścił go w aktach parafialnych. Uroczyste posadzenie „dębu papieskiego” na Barbarce rozpoczęli pracownicy Lasów Państwowych z Barbarą Sadurską, leśniczym – szkółkarzem z Janowa na czele. Następnie swoją część ziemi dorzucali zgromadzeni mieszkańcy: starsi i młodsi, kobiety i mężczyźni – każdy, kto pragnął wziąć udział w tym niezwykłym wydarzeniu, jakim była „budowa żywego pomnika”. A pomnik to niezwykły, gdyż z całą pewnością przetrwa swoich „budowniczych” – przeżyje ludzi współczesnych, przeżyje pokolenie JP II i tak, jak dostojny dąb „Chrobry” stanie się świadectwem minionych wieków.

Joanna Kruczyńska