Diecezjalne spotkanie Grup Modlitwy za Kapłanów

Dnia 28 czerwca b.r. w parafii św. Antoniego na toruńskich Wrzosach miało miejsce pierwsze diecezjalne spotkanie osób podejmujących modlitwę za kapłanów. Grupy Modlitwy za Kapłanów, zwane często Margaretkami, funkcjonują w wielu parafiach naszej diecezji. Najstarsze z nich powstały ok. 2000 r., a więc jest to stosunkowo młody ruch, który może obecnie gromadzić nawet kilka tysięcy osób. Dodajmy, że Ruch Margaretek powstał w Kanadzie, został sformalizowany na początku lat 80., chociaż jego geneza sięga już lat 50. Na świecie ruch rozwinął się w znacznej mierze dzięki swojej obecności w sanktuarium w Medziugorju. Margaretki otaczają modlitwą kapłanów oraz wypraszają u Boga nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Spotkanie na Wrzosach miało następujący przebieg. O godz. 17.00 odbyło się powitanie poszczególnych grup. Ich przedstawiciele podzielili się z zebranymi podstawowymi informacjami o działalności swoich grup. Następnie głos zabrali tegoroczni neoprezbiterzy. Ks. Leszek Kopczyński podzielił się z zebranymi świadectwem, w jaki sposób odkrywał w swoim życiu powołanie do kapłaństwa. Ks. Tomasz Jankowski przybliżył zebranym etapy drogi formacyjnej do kapłaństwa, natomiast ks. Przemysław Skowroński opowiedział o życiu seminaryjnym. Następnie miała miejsce Msza św., podczas której Słowo Boże wygłosił ks. Tomasz Jankowski. Na zakończenie księża neoprezbiterzy udzielili wszystkim zebranym prymicyjnego błogosławieństwa.

Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele z kilku grup działających w parafiach toruńskich (Chrystusa Króla, Matki Bożej Królowej Polski, Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, św. Antoniego, św. Maksymiliana Kolbe, św. Michała Archanioła i Bł. Bronisława Markiewicza), parafii św. Mikołaja w Chełmży oraz parafii św. Mikołaja i św. Stanisława Biskupa i Męczennika z Grudziądza. Dziękujemy za obecność księżom proboszczom: ks. kan. Januszowi Majewskiemu oraz ks. kan. Krzysztofowi Badowskiemu.
Mamy nadzieję, że wydarzeniem tym zapoczątkowaliśmy cykliczne spotkania Grup Modlitwy za Kapłanów z neoprezbiterami naszej diecezji. Już dzisiaj zapraszamy na spotkanie w przyszłym roku.

Ks. Rafał Bochen
Diecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej
Dk. Waldemar Rozynkowski
Przewodniczący Diecezjalnej Rady Ruchów