Dzień Skupienia

Dzień Skupienia pragnących poznać
DZIEŁO INTRONIZACJI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
KRÓLA KRÓLÓW I PANA PANÓW
niedziela 7 marca 2010 r.

kaplica Miłosierdzia Bożego
Program:

9.00 Konferencja O. Jana Mikruta CSsR: Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana panów jako parafialna wspólnota wspólnot
10.00 Konferencja Pani Ewy Nosiadek – założycielki wspólnot intronizacyjnych:
Życie i przesłanie S. B. Rozalii Celakówny wzorem dla wspólnot intronizacyjnych
11.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
12.00 Msza Święta
13.00 Przerwa na posiłek ( kawa, herbata, własne kanapki, ciasto)
14.00 Konferencja O. Jana Mikruta CSsR: Intronizacja NSPJ w wymiarze osobistym rodzinnym i społecznym
15.00 Konferencja Pani Ewy Nosiadek: Zasady budowania w parafii Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ Króla królów i Pana panów
16.00 Zakończenie i podsumowanie Dnia Skupienia.