Dzień skupienia Akcji katolickiej regionu toruńskiego

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy naszej parafii był gospodarzem dnia skupienia AK regionu toruńskiego. Mszy św. przewodniczył ks proboszcz Wojciech Miszewski w koncelebrze z ks. prof. Wiesławem Łużyńskim oraz ks. Markiem Linowieckim – proboszczem z Unisławia i ks. proboszczem Stanisławem Szuca z Papowa Biskupiego. Wysłuchaliśmy prelekcji pt.” Unia Lubelska – powstanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów”, Stefan Wincenty Frelichowski – „Wicek”. oraz „Światło wiary w oparciu o encyklikę papieża Benedykta”. A wszystko pod tegorocznym hasłem Episkopatu Polski – „Z mocy Bożego Ducha”