Filmy 12-13 CZERWCA 2022 R

ODPUST ŚW ANTONIEGO 13 CZERWCA 2022 R

cała Msza św.

85. Rocznica powstania i 10. Rocznica Konsekracji Kościoła Św. Antoniego Toruniu 13.06.2022 r.

tylko kazanie

12 czerwca 2022r.

XXII FESTYN PARAFIALNY Św. Antoniego

KONCERT ELENI

Krzysztof