FUNDACJA OŁTARZA GŁÓWNEGO

Najważniejszym elementem wyposażenia każdego kościoła jest ołtarz, na którym każdego dnia sprawowana jest Msza św. W Pierwszej Modlitwie Eucharystycznej zawarte są takie słowa: Pokornie Cię błagamy, wszechmogący Boże, niech Twój święty Anioł zaniesie tę Ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego Ołtarza Najświętsze Ciało i Krew Twojego Syna, otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę. Słowa te potwierdzają jedność tej ofiary, jaką składamy na ołtarzu, z ofiarą, którą Bóg od nas przyjmuje w niebie.

W tradycji Kościoła przestrzegano, aby ołtarz był w świątyni nadzwyczajnym miejscem, podkreślającym rangę ofiary na nim składanej. W czasach kiedy Mszę św. sprawowano tyłem do ludu powstały potężne retabula ołtarzowe bardzo często pokazujące w swoich przedstawieniach rzeczywistość Nieba. Sobór Watykański II poleca sprawowanie liturgii Mszy św. w językach ojczystych, a kapłan w czasie celebracji zwrócony jest twarzą do wiernych zgromadzonych w kościele. Podkreśla się, aby liturgia była sprawowana na stałym, nieprzenośnym ołtarzu, który powinien być wykonany ze skały. Ołtarz to więc symbol Chrystusa, który jest mocnym fundamentem Kościoła. Współcześnie tworzone ołtarze powinny więc być z kamienia, mensa ołtarzowa powinna być wykuta z jednego skalnego kawałka.

W naszej parafii przygotowujemy się do niezwykle ważnego wydarzenia. W firmie kamieniarskiej EURO GRANIT w Gniewkowie od kilku miesięcy trwają prace przy wykuwaniu ołtarza do naszego kościoła wg projektu p. inż. Andrzeja Ryczka. Powstanie ołtarza z jednej bryły skalnej jest niezwykle pracochłonne. Nasz ołtarz będzie wykonany z brązowego granitu o nazwie Wanga, który został przywieziony ze Szwecji. Dzieło to będzie niezwykle trwałe, mamy nadzieję, że przetrwa wieki. Teraz my, a potem inne pokolenia w naszej intencji będą składać na tym ołtarzu Najświętszą Ofiarę Eucharystyczną. Wielkim wyzwaniem będzie także montowanie tego monumentu w kościele. Waga całego ołtarza to ponad 5 ton. Spodziewamy się, że ołtarz wraz z ambonką stanie w naszej świątyni na tegoroczny odpust św. Antoniego. Wkrótce także rozpoczną się prace przy wykuwaniu chrzcielnicy. Koszt całej inwestycji to ok. 100 tys. zł.

Pragnę zwrócić się do naszych parafian ze specjalnym zaproszeniem do współuczestnictwa w fundacji tego dzieła, które przetrwa nas wszystkich. Rozpoczęliśmy zbierać ofiary na fundację ołtarza. Została założona specjalna księga pamiątkowa, którą także będziemy przechowywać w archiwum parafialnym. W księdze zapiszemy imiona i nazwiska oraz adresy fundatorów. Każda fundacja zostanie poparta stosowną numerowaną cegiełką. Ofiary na ten cel możemy składać bezpośrednio w Biurze Parafialnym, na kolektę w kopercie z umieszczonymi danymi lub na konto parafialne. W takich wypadkach cegiełkę dostarczymy Państwu do domu. Nie wyznaczamy żadnej kwoty, ani zobowiązania. Ołtarz będzie fundacją wszystkich, którzy pragną się włączyć w to dzieło dobrowolną ofiarą. Liczę, że będzie nas wielu. Pierwszymi darczyńcami są dzieci pierwszokomunijne, które otrzymały cegiełkę nr 1.