Metropolita Gdański ks. abp Sławoj Leszek Głódź dziękuje naszym Parafianom

Głódź-podziękowanie

Parafia św. Antoniego od lat uczestniczy w radości pielgrzymowania. Wielu z nas wyruszyło na pielgrzymkowy szlak, wielu z nas przyjęło do swoich domów pielgrzymów, aby im usłużyć, bez tej posługi nie byłoby możliwe pielgrzymowanie i w sposób naturalny by umarło, gdyby nie ludzie dobrej woli, którzy przyjmują pielgrzymów. W tym roku znów więcej parafian wyraziło gotowość przyjęcia pielgrzymów niż było uczestników pielgrzymek. Gościnnie również w dniu 3 sierpnia przyjęliśmy Pielgrzymkę Kaszubską, która zatrzymała się u nas na chwilę odpoczynku. W tym samym czasie przybył do nas Metropolita Gdański ks. abp Sławoj Leszek Głódź, aby spotkać się ze swoimi pielgrzymami, a widząc gościnność naszych parafian napisał do nas specjalne podziękowanie.