GLORIA

„GLORIA” ANTONIO VIVALDIEGO W NASZYM KOŚCIELE.

Już po raz kolejny nasza świątynia wypełniła się pięknym śpiewem i muzyką sakralną. W niedzielę 22 maja br. o godz. 19.00 uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu wykonali utwór „Gloria” wybitnego skrzypka i kompozytora Antonio Vivaldiego. Chór i orkiestrę kameralną przygotowała i wystąpiła w roli dyrygenta p. Kinga Litowska.

Antonio Vivaldi był Włochem, żył na przełomie XVII i XVIII wieku. Uczył się u swojego ojca Giovanniego Battisty, działającego w Bazylice św. Marka w Wenecji. W wieku 25 lat otrzymał Święcenia Kapłańskie. Działał w Wenecji i Mantui, odbył podróże po Europie, tworzył także w Wiedniu.

Jego dorobek obejmuje niemal wszystkie formy muzyczne uprawiane w późnym baroku. Indywidualny styl przejawia się przede wszystkich w utworach skrzypcowych, w grze na tym instrumencie był prawdziwym wirtuozem.

W twórczości Vivaldiego odnajdujemy 500 koncertów, głównie skrzypcowych, wiele innych kompozycji instrumentalnych, 50 oper oraz utwory religijne.

„Glorię” napisał Vivaldi dla zespołu Ospendale Della Pieta w Wenecji. Ospendale pełnił rolę sierocińca, a Vivaldi był tam kapelanem oraz maestro de concerti.  Uzdolnione muzycznie uczennice kształcono i wychowywano w muzyce, tworzono chóry i orkiestrę. Regularne niedzielne koncerty były jedną z miejskich atrakcji. Peter Tostalgo tak wspomina: „W Wenecji istnieje klasztor żeński, którego mieszkanki grają na organach i innych instrumentach, a także śpiewają, i to tak pięknie, że nigdzie w świecie nie znajdzie się muzyki równie słodkiej i harmonijnej. Dlatego też by słuchać tej muzyki do Wenecji ściągają ludzie ze wszystkich stron”.

Po śmierci Vivaldiego o „Glorii” zapomniano. Odnaleziono ją wraz z innymi kompozycjami dopiero w latach 30-tych XX wieku. To znalezisko rozsławiło twórczość Antonio Vivaldiego i obecnie najbardziej znanymi jego utworami są: w wersji instrumentalnej „Cztery pory roku”, a w muzyce wokalno-instrumentalnej właśnie „Gloria”.

„Gloria In excelsis Deo” to hymn będący pochwałą Trójce Świętej. Vivaldi podzielił tekst hymnu na odcinki. Słuchając partii chóralnych, arii i duetów można podziwiać kunszt warsztatu kompozytorskiego.

W czasie koncertu w naszym kościele partie solowe wykonały: Marcela Wierzbicka, Magda Flis, Ewelina Małaczewska i Justyna Domeracka.

Koncert został przyjęty przez zgromadzoną publiczność owacją na stojąco, co zmusiło młodych artystów do bisów.

Na zakończenie artystom podziękował ks. prob. Wojciech Miszewski podkreślając, że utwory tego typu nigdzie tak pięknie nie brzmią, jak w świątyni.