HISTORIA FIRMY FELCZYŃSKICH,

w której zostaną wykonane nowe dzwony dla naszej parafii

Odlewnia Dzwonów Rodziny Felczyńskich została założona w roku 1808 przez Michała Felczyńskiego w miejscowości Kałusz, woj. lwowskie /dzisiaj Ukraina/ – uciekiniera przed prześladowaniami narodowościowymi z zaboru pruskiego – z Poznania – do Galicji.
Funkcjonowała bez przerwy – za wyjątkiem powstań narodowych i wojen światowych – jako spółka rodzinna – do dnia dzisiejszego. W latach 1808 – 1912 siedziba firmy była w Kałuszu. W roku 1912 powstała filia Odlewni w Przemyślu – założona przez jednego ze współwłaścicieli ówczesnej Odlewni Dzwonów Bracia Felczyńscy w Kałuszu – Ludwika. Obydwie Odlewnie ściśle współpracowały na zasadach ówczesnego prawa handlowego. W roku 1930 Odlewnia w Przemyślu usamodzielniła się pod nazwą Odlewnia Dzwonów Ludwik Felczyński i Spółka Przemyśl. Współpraca pomiędzy obydwiema Odlewniami była kontynuowana aż do wybuch II Wojny Światowej. 19 września 1939 r do Kałusza wkroczyła Armia Czerwona i zamknęła Odlewnię, konfiskując cały majątek firmy. 20 września 1939 r okupant hitlerowski zamknął Odlewnię w Przemyślu. Dwukrotne rekwizycje w latach 1940 i 1944 pozbawiły Odlewnię w Przemyślu wszelkich środków produkcji i wyrobów gotowych z przed wojny.

Po odzyskaniu niepodległości, w 1944 r, w Przemyślu została reaktywowana Odlewnia Dzwonów Ludwik Felczyński i Spółka, która podjęła produkcję dzwonów i osprzętu do nich. W roku 1955 władze komunistyczne Polski Ludowej uznały, ze działalność Odlewni jest niebezpieczna dla ustroju i upaństwowiły cały majątek ruchomy i nieruchomy Firmy. W budynkach i na urządzeniach Odlewni powstała Odlewnia Żeliwa Przemysłu Drobnego produkująca odważniki do wag szalkowych.

W roku 1956 Eugeniusz Felczyński, współwłaściciel odlewni w Kałuszu i Przemyślu, uzyskał pozwolenie na ponowne otwarcie odlewni i w roku 1957 otworzył firmę Odlewnia Dzwonów Eugeniusz Felczyński Przemyśl. Prowadził ją do swojej śmierci – do 1977 roku. Pomiędzy 1977 a 2004 firma prowadzona była przez wdowę po Eugeniuszu Felczyńskim – Walerię i jego syna Janusza pod nazwą Odlewnia Dzwonów Janusz Felczyński Spółka Przemyśl.

Od 2005 do dnia dzisiejszego Odlewnia Dzwonów Janusz Felczyński Spółka prowadzona jest przez Janusza Felczyńskiego i jego syna Macieja. W swojej historii Odlewnia wykonała niezliczoną ilości dzwonów do kościołów wszystkich wyznań na całym świecie.
W latach 1959 – 2004 wykonano 3780 dzwonów dla 2130 odbiorców. Dokładnej liczby dzwonów wykonanych w całej historii firmy, nikt nie jest w stanie policzyć Szacuje się, że Odlewnie w Kałuszu i Przemyślu wykonały ponad 10.000 dzwonów. W tym było ponad 200 dzwonów poświęconych przez Papieża Jana Pawła II, największy dzwon wykonany w Polsce – Józef , waga 11600 kg, dzwony dla Papieża Piusa XI, pamiątkowe dzwony na Dar Pomorza i S/Y Przemyśl, dzwony na cmentarze w Katyniu, Charkowie i Miednoje.

Wszystkie głoszą Chwałę Bożą.