INTENCJE MSZALNE 27.03.2023r. – 2.04.2023r.

PONIEDZIAŁEK – 27.03.2023r. – 

7.00 + Za Onufrego Nadrowskiego w intencji od rodziny Chojnickich z Machówca.

8.30 + Za Grażynę Kruszyńską w intencji od przyjaciół Pani Krystyny.

8.30 + Za Czesławę Magińską w 7 r. śmierci i zmarłych rodziców.

18.00 + Za Zofię Krygiel – greg. 27.

18.00 + Za Fryderyka Zdanowicza, Władysława i Weronikę Krzemińskich.

18.00 + Za Krystynę Kuflewską i zmarłych z rodziny Kuflewskich.

WTOREK – 28.03.2023r. – 

7.00 + Za Zofię Krygiel – greg. 28.

7.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące.

8.30 + Za Gerarda Głowackiego w 6 r. śmierci.

18.00 Dziękczynno-błagalna w dniu urodzin ks. Proboszcza Wojciecha. 

18.00 + Za Bronisława Piętka w 17 r. śmierci, brata Stanisława i rodziców z obojga stron.

18.00 + Za Jolantę Bąk – intencja popogrzebowa.

ŚRODA – 29.03.2023r. – 

7.00 + Za Zofię Krygiel – greg. 29.

7.00 + Za Marię i zmarłych z rodziny Dziecielskich.

8.30 + Za Bronisławę Żylińską w 15 r. śmierci, Wacława Żylińskiego w 34 r. śmierci i zmarłe rodzeństwo Andrzeja, Antoniego i Genowefę.  

18.00 Dziękczynno-błagalna w 26 rocznicę urodzin Marka.

18.00 + Za Zbigniewa Kurkowskiego w intencji od córki i syna z rodzinami.

18.00 Dziękczynna, z prośbą o potrzebne łaski z okazji chrztu. 

CZWARTEK – 30.03.2023r. – 

7.00 O nawrócenie zatwardziałych grzeszników.

8.30 + Za Janinę Robaczewską – intencja popogrzebowa.

18.00 + Za Zofię Krygiel – greg. 30.

18.00 + Za Zofię i Kazimierza Suwałę oraz Mariana Pniewskiego.

18.00 O zdrowie i potrzebne łaski z okazji 50 urodzin Waldemara.

PIĄTEK – 31.03.2023r. – 

7.00 + Za Marię, Stanisława, Bernarda, Zygmunta i Kazimierza.

8.30 + Za Stanisława Przybyłowskiego i zmarłych z rodziny.

8.30 Intencja wynagradzająca za grzechy i świętokradztwa, bluźnierstwa, profanacje, zniewagi i grzechy obojętności przeciwko Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.

18.00 + Za Janusza Domagalskiego w 2 r. śmierci.

18.00 + Za Janinę i Wacława Lipińskich, Gertrudę i Alojzego Chojnowskich. 

SOBOTA – 1.04.2023r. 

7.00 + Za Janusza Mikołajczyka w 1 r. śmierci.

8.30 Różaniec.

8.30 + Za Eugenię i Władysława Majewskich, Wandę i Mariana Drzewieckich.

18.00 + Za Grażynę i Kazimierza Kowalczyk oraz zmarłych z rodziny.

18.00 + Za Wacława Baranowicza.

18.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z okazji urodzin Justyny i Krzysztofa, z prośbą o dalsze łaski i błogosławieństwo dla całej rodziny

NIEDZIELA – 2.04.2023r. – 6 Niedziela Męki Pańskiej, Niedziela Palmowa.

7.30 W intencjach Matki Bożej z Medjugorie.

9.00 + Za Czesława Gulczyńskiego – intencja popogrzebowa.

9.00 + Za Grzegorza Błaszkiewicza – intencja popogrzebowa.

10.30 + Za Janusza Domagalskiego w 2 r. śmierci, Bogumiłę i Heliodora Wyżykowskich.

10.30 – DPS – Za Parafian.

12.00 Dziękczynno-błagalna za kapłanów posługujących w naszej Ojczyźnie.

12.00 Dziękczynna z okazji 70 urodzin Elżbiety w intencji od męża i dzieci. 

13.00 – BARBARKA + Za Krystynę Lewandowską.

13.30 + Za Janinę i Stanisława Zając. 

18.00 + Za Przemysławę i jej ojca.