„JESTEM WIDOCZNY, JESTEM BEZPIECZNY”

W niedzielę 16 października 2011 roku, parafia św. Antoniego w Toruniu przystąpiła do realizacji programu „Jestem widoczny, jestem bezpieczny” zainicjowanego przez Caritas Diecezji Toruńskiej.

Program jest realizowany we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Toruniu, Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską w Toruniu, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Toruńską Grupą Ratownictwa PCK oraz toruńskim Hufcem Związku Harcerstwa Polskiego.
Program adresowany jest przede  wszystkim do najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Stąd podczas Mszy świętej dla dzieci o godz. 12:00 został wdrożony program edukacyjny, którego głównym celem jest wykształcenie u najmłodszych noszenia elementów odblaskowych.
Realizacja programu. Dzieci wchodząc z Rodzicami do świątyni przy wejściu otrzymały kamizelki. Najmłodsi  ubrani w kamizelki uczestniczyli w  liturgii. Kaznodzieja zwrócił uwagę na ludzi, którzy  na różny sposób opiekują się dziećmi. Rodzice, nauczyciele, każdy na swój sposób ma określone zadania względem najmłodszych. Dzieci jak refren powtarzały hasło akcji „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”. Noszenie kamizelek odblaskowych jest również swoistego rodzaju troską Pana Boga o jego bezpieczeństwo. Po to człowiek ma rozum jako dar od Boga, by współpracować dla dobra i bezpieczeństwa, również na drodze. W homilii brali czynny udział Rodzice, Nauczyciele, Ksiądz Dyrektor Szkół Salezjańskich oraz dzieci. Rozdanych zostało 200 kamizelek odblaskowych.
Rodzice wraz z dziećmi z wielkim entuzjazmem przyjęli taka formą propagowania inicjatyw Caritas związaną  z edukacją dotyczącą bezpiecznego poruszania się na drodze. Każdy z uczestników liturgii otrzymał najnowszy numer „Świadectwa” magazynu wydawanego przez Caritas Diecezji Toruńskiej.

Ks. Rafał Bochen