Już wkrótce stali lektorzy w naszej parafii

ATT00167-001Rekolekcjami biblijnymi „Posługa Słowu”, które miały miejsce w dniach od 31 V do 2 VI 2013 roku w Diecezjalnym Centrum Kultury w Zamku Bierzgłowskim, zakończyła się w naszej diecezji formacja przygotowującą do przyjęcia posługi stałego lektora. Prowadził je o. Jacek Dubel wraz ze Szkołą Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej. Czas rekolekcji wypełniły: przeżywana codziennie Eucharystia, nauczania, liturgia godzin, Liturgia Pokutna oraz praca w grupach. Uczestnicy rekolekcji spotkali się także z ks. biskupem Andrzejem Suskim, który przypomniał istotę oraz zadania jakie mieszczą się w posłudze stałego lektora w Kościele.

Co należy do zadań stałego lektora? Jak czytamy w dokumentach jest on ustanowiony do wykonywania czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii, może także podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może również wykonać psalm między czytaniami. Jeżeli istnieje potrzeba może także przygotowywać i podawać wyjaśnienia lub komentarze do poszczególnych momentów w liturgii. Lektor może także pomóc w przygotowaniu wiernych do godnego przyjęcia sakramentów. Dotyczy to chociażby spotkań z rodzicami i rodzicami chrzestnymi przed udzieleniem sakramentu chrztu dziecku, poza tym spotkań z rodzicami przed I Komunią Świętą ich dzieci, czy prowadzenia spotkań z młodzieżą przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Ks. biskup Andrzej Suski wskazał także na potrzebę troski przez stałych lektorów o stan i przechowywanie ksiąg liturgicznych, a szczególnie lekcjonarzy. Poza tym zaprosił także przyszłych stałych lektorów do włączenia się w grupy biblijne w parafiach.
Kandydaci do przyjęcia posługi stałego lektora, w sumie 31 osób, pochodzą z kilkunastu parafii z całej diecezji toruńskiej. Z naszej parafii do przyjęcia posługi przygotowywali się: Jarosław Lewandowski, Mirosław Matecki, Zbigniew Olisiejko oraz Marek Włoczewski.

Posługę stałego lektora udzieli ks. biskup Józef Szamocki w katedrze toruńskiej w niedzielę 30 czerwca o godz. 9.30.

Dk. Waldemar Rozynkowski