KAPLICA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W nowym gmachu Domu Pomocy Społecznej przy Szosie Chełmińskiej otrzymaliśmy pomieszczenie, w którym znajdzie miejsce stała kaplica z Najświętszym Sakramentem. Od kilku miesięcy trwa wykonywanie mebli do jej wnętrza. Prace powoli dobiegają końca. Na początku kwietnia br. zostało zainstalowane tabernakulum. Wkrótce chcielibyśmy, aby były tam regularnie odprawiane Msze św. Pragniemy także, by życie religijne nie skupiało się jedynie na tym jednym w tygodniu spotkaniu. Mam nadzieję, że uda się również wypracować inne formy religijnych spotkań. Kaplica jest darem naszych parafian dla tego domu.