Komunikat ws. „ptasiej” grypy

W związku z ujawnionymi ogniskami ptasiej grypy, Główny Inspektor Sanitarny w Polsce prosi o przekazanie we wszystkich kościołach następującej informacji:

Aby uchronić się przed niebezpieczeństwem zakażenia ptasią grypą należy:

  • Bezwzględne przestrzeganie wszelkich przepisów wydawanych przez przedstawicieli Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
  • Unikanie – w miarę możliwości – miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz innych miejsc jego przetrzymywania, handlu drobiem i wyrobami drobiarskimi, w tym pierzem, a w przypadkach gdy jest to niemożliwe – przestrzeganie ścisłych zasad higieny;
  • Nie dotykanie, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwych lub sprawiających wrażenie chorych ptaków dzikich ani ubitego drobiu;
  • Mycie i dezynfekowanie rąk po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i hodowlanym;
  • Nie spożywanie mięsa drobiowego, przetworów drobiarskich i jaj nie poddanych odpowiedniej obróbce cieplnej w temperaturze minimum 70°C;
  • Bezwzględne przestrzeganie zakazu przywozu z zagranicy żywego lub martwego ptactwa, drobiu i wyrobów drobiarskich, jaj, nieprzetworzonych piór i ich części, pierza, puchu oraz trofeów myśliwskich;
  • W przypadku wystąpienia objawów chorobowych (podwyższona temperatura ciała, kaszel, duszności, bóle mięśniowo-stawowe) – należy natychmiast udać się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub najbliższego szpitala.