Króluj nam Chryste!!!


W sobotę 17 września 2011 roku do parafii pw. Św. Antoniego na toruńskich Wrzosach zjechali z ministranci i lektorzy z Diecezji Toruńskiej aby wziąć udział w Diecezjalnym Dniu Wspólnoty Liturgicznej Służby Ołtarza. 

Spotkanie rozpoczęło się od rejestracji przybyłych wspólnot. Skrupulatnie notował te wszystkie dane kl. dr Dominik Jan Domin skrupulatnie odnotowywał wszystkich przybyłych. Ostateczna liczba uczestniczących wraz z kapłanami w spotkaniu Służby Liturgicznej to 634 osoby. Spotkanie w kościele rozpoczął ks. kan. Wojciech Miszewski, proboszcz parafii pw.  św. Antoniego na toruńskich Wrzosach, wyrażając radość z obecności tak wielu ministrantów i lektorów wraz z opiekunami. 

Następnie przemówił ks. bp Józef Szamocki, który ofiarował parafii pw. Sw. Antoniego w Toruniu relikwie św. Jana Berchmansa. Relikwie Świętego będą peregrynowały po poszczególnych parafiach diecezji. Pierwszą parafią, do której św. Jan Berchmanss  zawitał jest parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu w dekanacie Toruń I. Odebrał je wraz z delegacją ministrantów ks. Zdzisław Szauer. Relikwie pozostaną w każdej parafii od soboty do soboty. Ksiądz Biskup, podziękował ministrantom i lektorom za ich posługę w parafiach Diecezji.

Ksiądz Biskup wręczył wyróżnienia za gorliwą służbę przy ołtarzu ministrantom i lektorom wytypowanym przez parafialne wspólnoty LSO. Podziękowania otrzymali również rodzice wyróżnionych za wychowanie swoich synów w duchu służby kościołowi. Centralnym punktem spotkania była Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Wojciech Niedźwiecki. W homilii Ksiądz Prałat podkreślił rolę, rangę i znaczenie Liturgicznej Służby Ołtarza jako posługi wobec Eucharystii i dla Eucharystii. Zwrócił też uwagę, że pośród wielu „atrakcji” dzisiejszego świata służba przy ołtarzu jest wielkim dobrem, które ma siłę przezwyciężać wiele zła i nieczytelnych propozycji ukrytych pod pozorem dobra. Zachęcał gorąco do trwania w powołaniu ministranckim nie tylko do momentu ukończenia szkoły średniej ale również w życiu dorosłym.

Po homilii miało miejsce błogosławieństwo do posługi Ceremoniarza. Do tego momentu kandydaci  przygotowywali się uczestnicząc w kursie podczas którego zdobywali wiedzę na temat liturgii, jej organizacji i przebiegu. Błogosławieństwo  do posługi Ceremoniarza odbyło się w historii Diecezji po raz drugi .

Kim jest Ceremoniarz? CEREMONIARZ to osoba dbająca o należytą organizacyjną czynności sakralnych, oraz o godny i pobożny ich przebieg Wypada, aby przynajmniej w katedrach i w większych kościołach był odpowiednio przygotowany mistrz ceremonii, który by się troszczył o należytą organizację czynności liturgicznych oraz o wykonywanie ich przez wyświęconych szafarzy i przez wiernych świeckich w sposób godny, w należytym porządku i pobożnie.(OWMR 106)

Do zadań ceremoniarza w szczególności należy odpowiednie przygotowanie Liturgii, tak aby wierni, jak również sam ceremoniarz, mogli ją odpowiednio przeżyć.

Po zakończonej Mszy św. nastąpiło spotkanie formacyjne w Sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych .

Ministranci i Lektorzy, uczestniczyli w programie „Jestem widoczny, jestem bezpieczny„. Stąd po zakończonej Mszy św.  każdy otrzymał kamizelkę odblaskową, w której przechodził przez bardzo ruchliwą ulicę wrzosów do Sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych. Nie można było, nie zauważyć takiego tłumu młodych ludzi w odblaskowych kamizelkach. Każdy kierowca zwalniał, zbliżając się do przejścia dla pieszych. Ksiądz prał. Daniel Adamowicz – Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej, zapoznał ministrantów z ideą programu „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”, który jest realizowany przez Caritas we współpracy  z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską w Toruniu, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Toruńską Grupą Ratownictwa PCK oraz toruńskim Hufcem Związku Harcerstwa Polskiego.Akcja „Jestem widoczny, jestem bezpieczny” jest w tym roku współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego.

Gościem specjalnym podczas zjazdu był pan Tomasz ZUBILEWICZ, dziennikarz, który prezentuje prognozę pogody w telewizji. Tomasz Zubilewicz to człowiek pogodnego, radosnego ducha i usposobienia. W swoim wystąpieniu motywował ministrantów i lektorów do entuzjazmu w życiu, mówił o zaufaniu Panu Bogu, o tym, że trzeba swoje życie przeżywać z radością w sercu. Ta radość była zauważalna i obecna na twarzy pana Tomasza, tym bardziej, że swoje wystąpienie rozpoczął od modlitwy z Pismem świętym w ręku. Dla młodych ludzi, znany człowiek ze szklanego ekranu z Pismem Świętym w ręku budzi „szacun” – tak słyszałem od jednego z uczestników. Był czas na stawianie pytań. Pierwsze pytanie, którego mogliśmy się spodziewać dotyczyło oczywiście tego jaka będzie dzisiaj pogoda? Informacje z pierwszej ręki usatysfakcjonowały wszystkich uczestników, bo miało być ładnie i słonecznie, wieczorem deszczowo i tak było. Później padały pytania typu: ile Pan zarabia, jaki ma Pan samochód, czy ma Pan rodzinę oraz jedno z najciekawszych pytań; Czy jest Pan lektorem? Odpowiedź była oczywiście jak najbardziej pozytywna i motywująca wszystkich do trwania w swojej służbie. Wystąpienie Pana Zubilewicza ministranci i lektorzy przyjęli z  wielką aprobatą i uznaniem o czym świadczyły gromkie oklaski na zakończenie spotkania. Oczywiście, nie zabrakło czasu na autografy, których pan Tomasz złożył dosyć sporo.

KNC – Króluj Nam Chryste, to ogólnopolski i jeden z trzech w Europie (obok Niemiec i Włoszech) miesięczników dla ministrantów i lektorów. Miesięcznik ten, wydawany jest co miesiąc po to by integrować całą Służbę Liturgiczną Ołtarza w Polsce, jest pomocny w formacji duchowej i intelektualnej nie tylko na zbiórce, ale i poza nią. Prezentacji miesięcznika KNC, dokonał redaktor naczelny p. Michał Bondyra.

Swoje spotkanie formacyjne, przeżywali również dorośli zainteresowani posługą lektora i akolity. Tematem przewodnim było: Wprowadzenie w życie parafii posług Lektora i Akolity w oparciu o Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej. Spotkanie to prowadził ks. dr Jacek Pietruszka, koordynator Diecezjalnej Szkoły Lektora w Krakowie.

Na zakończenie spotkania było coś dla ciała ks. prał.  Daniel Adamowicz – poczęstował nas smaczną kiełbasą oraz cynamonowymi płatkami. Każdy uczestnik  spotkania otrzymał również czapeczkę z nadrukiem CARITAS  jest okej, co chyba jest wspaniałym podsumowaniem, naszego Dnia Wspólnoty, że MIŁOŚĆ JEST ZAWSZE OKEJ.

Dziękuję wszystkim Księżom Proboszczom,  Kapłanom, Rodzicom, Ministrantom, Lektorom i tym wszystkim, którzy uczestniczyli w naszym Diecezjalnym zjeździe.

Szczególne podziękowania, składam ks. kan. Wojciechowi Miszewskiemu – proboszczowi parafii pw.  św. Antoniego w Toruniu oraz ks. prał. Danielowi Adamowiczowi – dyrektorowi Caritas Diecezji Toruńskiej, za szczególną pomoc i zaangażowanie w organizacji spotkania.

Mam nadzieję, że wszyscy odjechali do swoich domów i parafii z sercem wdzięcznym Panu Bogu za dar tego spotkania. Potrzebne są dni jedności członków Liturgicznej Służby Ołtarza.

Jeżeli chciałbyś się podzielić wrażeniami z tego dnia to napisz: knc-torun@o2.pl
Opublikujemy je na naszej stronie
www.knc-torun.pl

 

Króluj nam Chryste!!!

 

Ks. Rafał Bochen

Diecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej

Diecezji Toruńskiej

www.knc-torun.pl

Tomasz Zubilewicz i Dzień Wspólnoty Liturgicznej w Toruniu

Miejscem spotkania była Parafia św. Antoniego.
Ostateczna liczba uczestniczących
wraz z kapłanami w spotkaniu
Służby Liturgicznej to 634 osoby.