KS. DARIUSZ ŻURAŃSKI NOWYM PROBOSZCZEM U MATKI BOŻEJ ZWYCIĘSKIEJ

Biskup Toruński Andrzej Suski z dniem 1 lipca 2012 roku mianował dotychczasowego rezydenta naszej parafii ks. kan. dr. Dariusza Żurańskiego nowym proboszczem Parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Toruniu. W niedzielę 24 czerwca na Mszy św. o godz. 10.30 sprawowanej przez ks. Dariusza podziękowaliśmy mu za pracę w naszej parafialnej wspólnocie. Parafianie spontanicznie wypowiedzieli wiele słów wdzięczności za 7 lat ofiarnej pracy. Wśród przemawiających byli przedstawiciele Żywego Różańca, ministrantów i lektorów, Akcji Katolickiej i Rady Parafialnej. Ks. Adam Czerwiński w imieniu kolegów-kapłanów powiedział, ze dom ks. Darka był zawsze otwarty na wspólne spotkania i rozmowy. Na zakończenie przemówił ks. prob. Wojciech Miszewski dziękując za owocną współpracę i za bezinteresowną i ofiarną posługę przekazał medal wybity z okazji Konsekracji naszej parafialnej świątyni. Ostatnie słowo należało jednak do ks. Darka, który również podziękował za wszelkie dobro, jakiego doznał wśród nas i podkreślił, ze ogrom pięknych i bogatych doświadczeń z naszej parafii zabiera ze sobą do swojej nowej parafii, której jest pasterzem.

Życzymy ks. Darkowi, by jego duszpasterska praca w Parafii Matki Bożej Zwycięskiej była niezwykle owocna i dawała mu wiele satysfakcji.