List do Parafian

Drodzy Parafianie

Rozpoczynamy okres powakacyjny. Pragnę serdecznie podziękować Pani Kierownik naszej świetlicy „Antoninek” Elżbiecie Cichon i naszej Akcji Katolickiej za zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich w Białogórze. Podziękowania składam także ks. Piotrowi za przygotowanie letniego wypoczynku naszej Służby Liturgicznej w Ostrowie oraz ks. Pawłowi za opiekę nad pielgrzymami wędrującymi na Jasną Górę. W ten sposób wakacje nie były czasem duszpasterskiego zastoju lecz okresem intensywnej pracy.

W pierwszych dniach września dotarła do nas informacja, że ks. bp Andrzej Suski mianował ks. Piotra Kleina dyrektorem Ośrodka Pedagogiczno – Pastoralnego „Cyrenejczyk”, którego siedziba znajduje się przy Rynku Staromiejskim w Toruniu. Ksiądz Piotr także otrzymał nominację na wikariusza parafii katedralnej, zwalniającą jednocześnie z funkcji wikariusza naszej parafii. Księdzu dyrektorowi Piotrowi gratulujemy nominacji i jednocześnie dziękujemy za ofiarną posługę w naszej parafii, zwłaszcza za wzorowe prowadzenie wspólnoty ministrantów i lektorów. Nasze wspólne podziękowanie wyraziliśmy podczas Mszy św. w środę 5 września o godz. 18.00. Natomiast z dniem 1 września na roczną praktykę duszpasterską został skierowany do naszej parafii ks. diakon Adam Czerwiński. Życzymy księdzu diakonowi, aby w naszej wspólnocie czuł się jak najlepiej i aby dobrze przygotował się do duszpasterskiej pracy po święceniach kapłańskich, które przyjmie w przyszłym roku.

Czas wakacji natomiast nie był czasem przerwy w kolejnych podejmowanych inwestycjach. Trwa wykuwanie z kamienia chrzcielnicy, porządkujemy teren za kościołem, gdzie powstanie zewnętrzny plac na spotkania grup i wspólnot – w tej chwili budowane są obiekty pomocnicze, które z jednej strony odgrodzą plac, zostały już wykonane elementy ogrodzenia posesji kościelnej od strony naszych sąsiadów, intensywnie pracujemy nad stacjami Drogi Krzyżowej, dwie pierwsze stacje zostały już dostarczone do naszej parafii, a w kościele zostaną umieszczone w październiku. Mamy już fundatorów indywidualnych 7 stacji. Mile widziani są kolejni dobrodzieje. Dziękujemy serdecznie także wszystkim, którzy włączają się w fundację ołtarza. Dotychczas na ten cel zostało zebranych ponad 40 tys. zł od 207 darczyńców. Bóg zapłać wszystkim, którym leży na sercu piękno naszej świątyni i wspierają nas w miarę swoich możliwości ofiarą i modlitwą.

Z darem modlitwy
ks. prob. Wojciech Miszewski