List do Parafian Adwent 2005

Drodzy Parafianie

W pierwsza niedzielę adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Mamy nadzieję, że uda się go nam przeżyć niezwykle owocnie. Rozpoczynamy go adwentem, czasem, który trudno sobie wyobrazić bez porannych Mszy św. ku czci NMP czyli tzw. Rorat. Stara polska tradycja sięgająca średniowiecza mówi, że Polacy gromadzili się na Roratach. Te Msze św. odprawiano zawsze przed świtem, jako znak czuwania i oczekiwania na przyjście Pana, ukazywanego jako Wschodzące Słońce. W naszym kościele na Roraty zapraszamy w dni powszednie o godz. 6.15. Dzieci przynoszą własnoręcznie wykonane lampiony i otrzymają każdego dnia kolejny fragment adwentowej składanki.

Ważnym adwentowym przeżyciem jest udział w rekolekcjach, które mają nas przygotować nie tylko na święta Bożego Narodzenia, ale przede wszystkim na spotkanie z Panem Jezusem, kiedy staniemy przed nim twarzą w twarz. W tym roku do poprowadzenia rekolekcji poprosiliśmy nie kapłana, lecz wspólnotę ludzi świeckich, która w codziennym życiu stara się żyć duchem ewangelicznym. Wierzymy, że dzielenie się przez nich Słowem Bożym zbliży nas wszystkich do Chrystusa. Spotykać się będziemy na słuchaniu katechez oraz na wspólnej modlitwie. Na łamach naszej gazetki znajdziemy sporo informacji na temat Wspólnoty Miłości Ukrzyżowanej, z którą to wspólnotą te rekolekcje będziemy przeżywać. Niech podczas rekolekcyjnego zamyślenia będzie nas jak najwięcej.

Naszą radością jest powstanie parafialnego chóru, który zaprezentował się nam w niedzielę Chrystusa Króla. Niech ten pięknie brzmiący śpiew rozbrzmiewa z wielką mocą w naszej świątyni, aby tak się stało potrzeba jeszcze kilkunastu osób, którzy poświęcą swój czas na włączenie się w to piękne dzieło.

Bóg zapłać składam także wszystkim, którzy włączają się w dalsze prace i inwestycje w naszym kościele. Niech Boże Narodzenie będzie nie tylko czasem pogłębionego spotkania z Chrystusem, ale także radością z kolejnego zakończonego etapu budowy i wyposażania naszej świątyni.

Z darem modlitwy
Ks. prob. Wojciech Miszewski