List do Parafian – Adwent 2009

Drodzy Parafianie

Adwent, który przeżywamy jest to zawsze czas duchowego odnowienia przez szczególne praktyki religijne tego okresu. Każdego poranka tak licznie gromadzimy się na Roratach. Cieszy zwłaszcza wielka liczba dzieci i młodzieży. W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy nasze parafialne rekolekcje adwentowe. Naszym duchowym przewodnikiem będzie o. Andrzej Wodarczyk kapucyn, który zastąpi o. Bogusława Piechutę, w tych dniach musi przejść specjalistyczną operację. Te rekolekcje poświęcimy poznaniu i rozmiłowaniu się w posłannictwie wielkiego świętego naszych czasów, jakim był Ojciec Pio.
Św. o. Pio – Francesco Forgione – urodził się w Pietrelcinie (na południu Włoch) 25 maja 1887 r. w ubogiej i prostej rodzinie. W piętnastym roku życia zdecydował się poświęcić służbie Bożej w zakonie kapucynów. Pragnął bardzo być kapłanem i naśladować św. Franciszka. W 1910 r. po studiach seminaryjnych, przyjął święcenia kapłańskie.
Jako zakonnik odznaczał się wielką gorliwością i z oddaniem pełnił posługę pojednania ludzi z Bogiem w sakramencie pokuty. Dużo się modlił i równocześnie przeżywał tajemnicze cierpienia. Lekarze nie mogli dociec ich przyczyn.
W 1918 r. podczas modlitwy w chórze zakonnym, podczas mistycznych przeżyć otrzymał stygmaty – znamiona pięciu ran Pana Jezusa. Tajemnicza postać, która mu się wówczas ukazała, przeszyła go żelazną włócznią, pozostawiając ślady męki na rękach, nogach i w boku. Był niezwykłym apostołem modlitwy za grzeszników, ofiarowywał za nich swoje cierpienia. Założył Grupy Modlitwy – zrzeszenie religijne osób modlących się za Kościół i o nawrócenie grzeszników.
Umarł w San Giovanni Rotondo 23 września 1968 r. – w pięćdziesiątą rocznicę stygmatyzacji. Tuż przed śmiercią zagoiły się rany stygmatów. Ojciec Pio został ogłoszony błogosławionym 2 maja 1999 r., a kanonizowany 16 czerwca 2002 r.
Podczas tych rekolekcji pragniemy rozpocząć kult Ojca Pio w naszym kościele. W środę 9 grudnia podczas Mszy św. celebrowanej przez ks. bp. Józefa Szamockiego zostanie poświęcony ołtarz, w którym znajdą się relikwie Świętego. Pragnę złożyć serdeczne podziękowanie fundatorom tego ołtarza.
Do udziału w rekolekcjach, do skorzystania z sakramentu pokuty oraz włączenia się do Grupy Modlitwy Świętego Ojca Pio serdecznie zapraszam. Niech będzie to dla nas wszystkich kolejna okazja zbliżenia się do Pana Boga.

Wasz Proboszcz
Ks. Wojciech Miszewski