List do Parafian – styczeń 2008

Kochani Parafianie

Rozpoczynamy kolejny rok naszego życia. Jest to szczególna okazja do snucia refleksji, planów i marzeń na najbliższe miesiące i lata. Refleksja ta dotyczy zarówno spraw duszpasterskich jak i materialnych.

Podczas ostatniego spotkania z Parafialną Radą Duszpasterską rozmawialiśmy m. in. o uczestnictwie wiernych w niedzielnej Mszy św. Poświęciliśmy tej sprawie cały list kolędowy, który został umieszczony w naszym kolędowym folderze. Niestety tylko 30% naszych parafian regularnie uczestniczy w niedzielnej Mszy św. Problemem jest też brak parkingów i zbyt krótki okres czasu między celebracjami. Postanowiono więc, że od I Niedzieli Wielkiego Postu zmieniamy niedzielny grafik odprawiania Mszy św. W niedzielę 10 lutego 2008 r. Msze św. niedzielne odprawiać będziemy według nowego porządku, a więc o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30 i 18.00. Bez zmian pozostaje Msza św. na Barbarce odprawiana w każdą niedzielę o godz. 13.00

Rok 2008 chcemy także poświęcić na rozszerzenie w naszych rodzinach kultu św. Joanny Beretty Molli. Jest to przygotowanie do stworzenia w naszej parafialnej wspólnocie specjalnego ośrodka poświęconego trosce o największe dobro, jakim jest rodzina. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 16.00 odprawiana będzie specjalna Msza św. w intencji naszych rodzin. Eucharystię poprzedzi katecheza poświęcona tematyce rodzinnej.

W czasie kolęd wiele pytań dotyczyło także spraw związanych z budową i wykończeniem naszego kościoła. Miniony rok należał do niezwykle owocnych. Dzięki fundacji ponad 350 rodzin udało się zrealizować bardzo ważną inwestycję, jaką jest budowa ołtarza, chrzcielnicy i ambonki. Dodatkowo kilkanaście rodzin podjęło odważną decyzję fundacji 14 stacji Drogi Krzyżowej. Koszt wykonania jednej stacji wynosi 7 tys. zł. Jest to dzieło o wielkich walorach artystycznych. Prace przy Drodze Krzyżowej powinny się zakończyć przed świętami Wielkanocnymi. Oprócz tego rozpoczęliśmy prace na zewnątrz. Wybudowano garaże, pomieszczenia przy plebanii i miejsce na zewnątrz, gdzie w letnie dni i wieczory grupy i wspólnoty parafialne będą mogły spotykać się przy figurze Matki Bożej. Dokończyliśmy także inwestycje na naszym parafialnym cmentarzu.

Rodzą się pytania co dalej? Czeka nas kosztowna inwestycja jaką jest sieć do odprowadzenia wód opadowych. Na pewno chcielibyśmy wykonać zewnętrzną elewację kościoła, pilne jest również wyłożenie kostką granitową terenu wokół świątyni oraz nowe ogrodzenie całej posesji kościelnej i stworzenie wokół świątyni pięknego parku z ławkami. Być może w przyszłości będzie to piękne centrum naszych Wrzosów, gdzie każdy chętnie przyjdzie, aby pomodlić się i odpocząć. Mam nadzieję, że w przyszłości w świątyni wybudujemy także pięknie brzmiące organy piszczałkowe oraz dzwonnicę. Sporych nakładów także wymaga kaplica na Barbarce.

Jak widać planów i marzeń na najbliższe lata jest wiele, a wszystko to jest możliwe wtedy, kiedy tymi marzeniami przejmie się wiele osób. Kochani moi, mam nadzieję, że nadal pozostaniecie naszymi dobrodziejami, za których modlimy się regularnie. Tworzymy przecież dzieło na wiele pokoleń, które przetrwa nas wszystkich. W czasie kolęd w naszych domach otrzymaliśmy koperty. Jeśli uznacie za stosowne, z dobrej woli dalej pomagać w tym dziele, proszę o dowolną z serca płynącą ofiarę w roku 2008 złożoną w dowolnym czasie na kolejne inwestycje. Ofiary można składać w załączonych kopertach na kolektę lub wpłacać na parafialne konto. Ile uda nam się zrealizować z tych marzeń i planów zależy od nas wszystkich.

Bóg zapłać za wszelkie dobro materialne lub duchowe
z darem modlitwy
ks. prob. Wojciech Miszewski

Toruń, styczeń 2008 r.