List wielkopostny

Już dwa tygodnie minęły od chwili, kiedy w Środę Popielcową tak tłumnie przybyliśmy do naszej świątyni, aby przyjąć znak posypania popiołem naszych głów i wsłuchiwać się w słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w ewangelię”. Powoli można zdobyć się na refleksję, czy rzeczywiście ten okres jest w naszym życiu inny niż pozostałe dni roku liturgicznego. Czy nasz kontakt z Bogiem jest bardziej intensywny? Na Drogę Krzyżową przychodzi kilkaset osób, a w Gorzkich Żalach uczestniczy ok. 250 naszych parafian. Czy to dużo? Nasza parafia liczy ok. 10 tys. mieszkańców, a więc pewnie mogłoby być nas jeszcze więcej.

Wielki Post to czas intensywnego życia duchowego, zerwania z grzechem i nawrócenia do Boga, czas pokuty, walki z własnymi słabościami i z mocami zła. Z liturgii znika radosne „Alleluja” i hymn „Chwała na wysokości Bogu”, a dominującym kolorem szat liturgicznych staje się fiolet. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że bez nawrócenia serca, czyny pokutne pozostają bezowocne i kłamliwe. I odwrotnie – nawrócenie wewnętrzne skłania do uzewnętrznienia takiej postawy przez widzialne gesty i czyny pokutne (por. KKK 1430). Na pewno pomogą nam w tym nawróceniu serca rekolekcje wielkopostne, które w tym roku poprowadzi znany i ceniony kaznodzieja o. Krzysztof Kowalski, ze Zgromadzenia Ojców Paulinów, proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej na toruńskim Rubinkowie. Nie żałujmy czasu na słuchanie Słowa Bożego i przez 3 dni rekolekcji znajdźmy czas, aby pogłębić nasze życie duchowe.

Mam nadzieję, że tegoroczny Wielki Post na trwałe wpisze się w dzieje naszej parafii. Chcemy, aby do Świąt Wielkanocnych zostały ukończone stacje Drogi Krzyżowej będące fundacją kilkunastu rodzin naszej parafii.

Jan Paweł II mówi: „Wielki Post, szczególny czas modlitwy, postu i zaangażowania na rzecz tych, którzy znajdują się w potrzebie, daje chrześcijaninowi możliwość przygotowania się do Świąt Wielkanocnych poprzez autentyczną konfrontację własnego życia ze Słowem Bożym oświecającym codzienność wierzących”. Tradycyjnie także będziemy mieli okazję zaangażować się w działania na rzecz naszych bliźnich. Chcemy także z okazji świąt obdarować najbiedniejszych naszej parafii. Zbiórka grudniowa pozytywnie zaskoczyła nas wszystkich. Mam nadzieję, że także teraz nie zapomnimy o biednych i już od przyszłej niedzieli znowu przy ołtarzu św. Joanny będzie ustawiony kosz, do którego będzie można składać dary.

Życzę nam wszystkim, aby dni Wielkiego Postu przybliżyły nas do Pana Jezusa i do drugiego człowieka.

Ks. prob. Wojciech Miszewski