Nabożeństwo Ekumeniczne w naszym kościele

W tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan w Toruniu w różnych wspólnotach religijnych odprawiane są nabożeństwa ekumeniczne. Katolicy gościli przedstawicieli innych religii 25 stycznia br. w parafii św. Antoniego. Nabożeństwu, które odprawiono o godz. 17.00 przewodniczył ks. dr Krzysztof Krzemiński – Delegat Biskupa Toruńskiego ds. Ekumenizmu. Homilie wygłosił ks. Mikołaj Hajduczenia proboszcz parafii prawosławnej w Toruniu. Nawiązując do tematu dnia w nadziei jedno podkreślił, że chrześcijanie winni stanąć ponad podziałami. Zaznaczył, że gdy atakuje się chrześcijan to nie atakuje się tylko katolików, protestantów, prawosławnych, ale wszystkich wyznających wiarę w Jezusa Chrystusa. Dużą rolę w dążeniu do jedności odgrywa miłość. To ona powinna być wyznacznikiem relacji międzyludzkich niezależnie od wyznania- mówił kaznodzieja. W nabożeństwie wzięli udział przedstawiciele kościołów: rzymsko-katolickiego, prawosławnego, protestanckiego, polsko-katolickiego. Na koniec nabożeństwa przedstawiciele poszczególnych Kościołów udzielili zebranym błogosławieństwa.

Ks. Wojciech Miszewski