Nasz wielkopostny rekolekcjonista

O. Marian Wojciechowski dominikanin
Nasz wielkopostny rekolekcjonista

Ojciec Marian Wojciechowski urodził się w Toruniu w 1967 r. Po maturze wstąpił do zakonu oo. dominikanów. Formację uniwersytecką pobierał w Krakowie i Louvain-la-Neuve. Specjalizował się w studiach nad komentarzami biblijnymi Ojców Kościoła. Interesuje się teologią biblijną i jej aplikacją do życia chrześcijańskiego. Od kilku lat przebywa i pracuje w Brukseli, gdzie jest duszpasterzem polskiej sekcji Foyer Catholique Européen skupiającej pracowników instytucji europejskich, placówek dyplomatycznych, NATO, biur regionalnych i przedstawicielstw gospodarczych.

Jest to młody zakonnik, pełen energii i nowych pomysłów oraz chętny do pracy ze wspólnotą, gdzie jest dużo rodzin z małymi dziećmi. Wspólnota powiększa się z tygodnia na tydzień. Wciąż przybywają nowe osoby lub całe rodziny. Zdarza się, że nawet brakuje miejsc siedzących. Podczas naszych rekolekcji proponujemy tradycyjnie nauki w czasie Mszy św. oraz dodatkowo spotkania biblijne w kaplicy Miłosierdzia Bożego. Konferencje będą dotyczyły historii z księgi Rodzaju rozdz.37 – 45 „Historia Józefa syna Jakuba (Rodz. 37-45), czyli braterstwo zagubione i odzyskane”. W obecnej, polskiej sytuacji, czyli skłócenia wszystkich ze wszystkimi, temat może być interesujący i dać wiele aktualnych odpowiedzi. Rekolekcjonista prosi uczestników spotkań o wcześniejszą lekturę w/w rozdziałów oraz o przynoszenie ze sobą Pisma Św.