NOWE WITRAŻE DO PREZBITERIUM NASZEGO KOSCIOŁA

Kolejną inwestycją zaplanowaną we wnętrzu naszego kościoła jest dokończenie witraży. Od paru miesięcy przedstawiamy propozycję witraży do prezbiterium. Wykonała je młoda toruńska artystka Agata Rochecka pod kierunkiem naszego parafianina dr. hab. Andrzeja Kałuckiego. Obecne witraże z prezbiterium zostaną umieszczone w oknach bocznych.

Autorka projektu Agata Rochecka tak pisze o koncepcji ideowej swojej pracy: Projekt witraży uwzględnia charakter architektury wnętrza świątyni oraz dotychczas istniejące elementy wystroju i wyposażenia. Witraże usytuowane są w prezbiterium po obydwu stronach figury Jezusa Miłosiernego, która stanowi główny element wystroju prezbiterium. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo monumentalnej figury Chrystusa w celu uzyskania wrażenia jedności kompozycyjnej całego układu, poczucia harmonii oraz wyważenia wzajemnych relacji i proporcji. Postacie Aniołów przedstawione w obydwu witrażach są ponadnaturalnej wielkości, tj.: każda z figur ma ok. 280 cm wysokości.

Koncepcja kolorystyczna zakłada przewagę żółcieni i bieli skontrastowanych z jasnym błękitem. Kolory te symbolizują sferę nieba, sacrum, duchowość. Akcenty czerwieni i zieleni to pierwiastki ziemskie, materialne – uniesione i ogarnięte sferą sacrum.

Koncepcja ideowa: Sylwetki Aniołów ukazane są w kolistym mistycznym ruchu wstępowania i zstępowania. Pomiędzy niebem a ziemią trwa duchowa wymiana i łączność. Sacrum promieniuje światłem, pięknem i miłością. Materia – ziemski padół ogarnięty blaskiem chwały wzrasta, rozkwita, ukazuje swoje powołanie do świętości. Kontekst ikonograficzny Figury Jezusa Miłosiernego (rzeźba) w otoczeniu Aniołów przywodzi na myśl profetyczną wizję zapowiedzianą przez Zbawiciela – „otwartego nieba i Aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.

Elementy ikonograficzne zastosowane w projekcie: 8 postaci Aniołów, kwiaty (bukiet, pielęgnowany ogród), świeca, kamienie (droga).

Koszt witraży do dwóch całych okien w prezbiterium to ok. 60 tys. zł. Mile widziani są fundatorzy, którzy chcieliby sfinansować to piękne dzieło do naszej świątyni.

Ks. prob. Wojciech Miszewski