Nowi Lektorzy w naszej Parafii

W IV Niedzielę Wielkanocną 7 maja obchodzoną
w Kościele jako Niedziela Dobrego Pasterza w parafii św. Antoniego na toruńskich
Wrzosach podczas Mszy św. grupa 9 ministrantów została dopuszczona do pełnienia
posługi lektora. Na wstępie ceremonii opiekun Służby Liturgicznej ks. Piotr
Klein, który przeprowadził kurs lektorski przedstawił wspólnocie parafialnej
tych, co mają być ustanowieni lektorami: Piotra Dzikowskiego, Adama
Grzonkowskiego, Wojciecha Laskowskiego, Tomasza Krawaczyńskiego, Szymona
Kwiatkowskiego, Damiana Wróblewskiego, Łukasza Laskowskiego, Mateusza
Winiarskiego oraz Marka Mateckiego. Proboszcz parafii ks. Wojciech Miszewski
pouczył kandydatów, jakie zadania wykonuje lektor w zgromadzeniu liturgicznym a
następnie odmówił modlitwę błogosławieństwa. Kandydaci podchodzili do
celebransa i dotykając prawą ręką księgi Pisma świętego zadeklarowali otaczać
ją szacunkiem i wiernie przekazywać Słowo Boże. Na zakończenie nowo promowani
lektorzy złożyli ślubowanie przyrzekając wypełniać powierzone im zadania
pobożnie, gorliwie i sumiennie. Uroczystość zakończono wykonaniem pamiątkowego
zdjęcia.